Retningslinjer for sikkerhet i grid

Rådgivningskonsortiet Enterprise Grid Alliance har utgitt retningslinjer for hvordan gridsystemer bør sikres.

Rådgivningskonsortiet Enterprise Grid Alliance har utgitt retningslinjer for hvordan gridsystemer bør sikres.

Et rådgivningskonsortium som samler de viktigste aktører innen grid – det viktigste unntaket er Microsoft – Enterprise Grid Alliance (EGA), publiserte i går et dokument som søker å definere retningslinjer for hvordan gridsystemer bør sikres.

Dokumentet, Enterprise Grid Security Requirements, bygger på referansemodellen som EGA publiserte i våres. Det gjennomgår det spesielle risikoene og truslene som ligger i det å kople sammen en mengde atskilte maskiner til ett stort system, og skisserer tiltakene som bør gjennomføres for å redusere risiko og trusler til et minimum.

EGA håper at leverandører bruker dokumentet når de utvikler sine produkter og tjenester. Anbefalingene går på tvers av merkevare og teknologi.

Til toppen