Retningslinjer for sikkerhet i grid

Rådgivningskonsortiet Enterprise Grid Alliance har utgitt retningslinjer for hvordan gridsystemer bør sikres.

Et rådgivningskonsortium som samler de viktigste aktører innen grid – det viktigste unntaket er Microsoft – Enterprise Grid Alliance (EGA), publiserte i går et dokument som søker å definere retningslinjer for hvordan gridsystemer bør sikres.

Dokumentet, Enterprise Grid Security Requirements, bygger på referansemodellen som EGA publiserte i våres. Det gjennomgår det spesielle risikoene og truslene som ligger i det å kople sammen en mengde atskilte maskiner til ett stort system, og skisserer tiltakene som bør gjennomføres for å redusere risiko og trusler til et minimum.

EGA håper at leverandører bruker dokumentet når de utvikler sine produkter og tjenester. Anbefalingene går på tvers av merkevare og teknologi.

Til toppen