Rettelse: LetsBuyIt med 100.000 samkjøpere

digi.nos matematikkavdeling hadde tatt seg sommerferie under skrivingen av en artikkel om LetsBuyIt.com. Tallet på samkjøp var riktig, men det finnes flere enn én person per samkjøp.

digi.nos matematikkavdeling hadde tatt seg sommerferie under skrivingen av en artikkel om LetsBuyIt.com. Tallet på samkjøp var riktig, men det finnes flere enn én person per samkjøp.

Nordmannen Rune Kibsgaard Sjøhelle som styrer informasjonen i LetsBuyIt fikk kaffen i vrangstrupen da han så digi.no onsdag.

Vi skrev at samhandelstjenesten hadde til sammen 7.253 samkjøp på 14 nettsteder noe som er korrekt. Men så trakk vi konklusjonen at de dermed hadde 7.253 samkjøpere på et gitt tidspunkt, noe som ikke er riktig.

Selv om tallet varierer fra samkjøp til samkjøp, er det vanligvis flere enn én person som er med på samkjøpene hver gang. LetsBuyIt setter et minstemål for hvert samkjøp og vurderer ut i fra det om handelen skal gå gjennom eller ikke.

Tar vi for oss LetsBuyIt.com i mai, da tjenesten hadde over 730.000 medlemmer, var det vel 100.000 som kjøpte varer gjennom tjenesten. I gjennomsnitt handlet disse for 148 euro, det vil si rundt 1.200 kroner etter dagens valutakurs.

I mai hadde tjenesten 30.000 kjøp som gikk gjennom. Siden våren 1999 har over 216.000 produkter blitt levert til europeiske kunder.

digi.no beklager unøyaktigheten i fremstillingen av tallene.

Til toppen