Retten: Trodde han befant seg på en annen server

Full frifinnelse på alle punkter og ingen erstatning til Telenor Nextel. Det er dommen fra Indre Follo Herredsrett i Nextel-slettingen. Tiltalte trodde han befant seg på en annen server, heter det i premissene for dommen.

I domspremissene har dommer Jan Erik Aarsland Olsson og meddommerne Marit Mæland og Finn Georg Thoresen, ansett det som åpenbart at den nå frikjente 27-åringen ikke var klar over konsekvensene, da han sendte slettekommandoen til Telenor Nextels server.

"Det har ikke fremkommet indikasjoner på at tiltalte skulle ha hatt andre formål med sin handling enn å gjøre en god jobb", skriver retten, og legger til grunn 27-åringens forklaring om at han trodde at Dr. Online-sidene han arbeidet med, lå på en server hos Riksnett.

I retten kom det frem at hans sjef tidligere hadde gitt ham opplysninger om at Dr. Online skulle ligge hos Riksnett. Om dette hadde vært tilfelle, ville serveren ha vært konfigurert slik at slettekommandoen ikke kunne slettet dokumenter utenfor Dr. Onlines katalog.

"Retten mener at han etter omstendighetene måtte kunne bygge på opplysning fra teknisk sjef i Yes Interactive AS om hvilken server weben befant seg i forbindelse med at han ble gitt i oppdrag å foreta sikkerhetstesten", heter det i domspremissene.

Videre skriver retten: "Med den begrensede skadevirkning som kommandoen kunne gi på Doktor Online, kan det synes nærliggende for tiltalte å anse at han hadde tillatelse. Han hadde som nevnt foran mulighet til å få weben opp å stå på nytt i løpet av sekunder ved hjelp av arbeidskopien, og fremgangsmåten var tids- og kostbesparende i forhold til oppretting basert på gjennomgang av kildekodene".

Til slutt skriver retten at det er uomtvistelig at Telenor Nextel er påført økonomisk skade som følge av 27-åringens handling.

"Ut fra opplysningene i saken skyldes denne misforståelse forhold som Yes Interacive AS i utgangspunktet må være ansvarlig for. Det kan imidlertid spørres om Telenor Nextel AS ved sitt forhold har medvirket til skadens omfang. Alle kunders programmer hadde mulighet til å slå ut alle andre kunders programmer idet selskapets server ikke var konfigurert slik at den ville avvise - eller begrense virkningen av kommandoen "rm-rf" utløst av et skript".

Telenor Nextels erstatningskrav mot 27-åringen blir derfor ikke tillagt på bakgrunn av dommens utfall. Retten åpner imidlertid for at Nextel kan gå til sivilrettslig erstatningssøksmål mot andre enn tiltalte, men skriver at slike vurderinger ligger utenfor rammen av den saken Indre Follo Herredsrett har behandlet.

Til toppen