Retter år 2000-feil i Windows 98

Microsoft la mandag ut en fiks som retter en rekke år 2000-problemer i Windows 98. Alle feilene er små, men mange uttrykker nå forundring over at så mange feil av denne typen finnes i såpass ny programvare.

Microsoft la mandag ut en fiks som retter en rekke år 2000-problemer i Windows 98. Alle feilene er små, men mange uttrykker nå forundring over at så mange feil av denne typen finnes i såpass ny programvare.

Windows 98 inneholder en rekke små feil i forbindelse med håndteringen av tusenårsskiftet. Sannsynligheten for at disse skal skape problemer skal være svært liten, men Microsoft har likevel lagt ut en feilfiks-pakke på sitt nettsted for oppdatering av operativsystemet (se peker i margen til høyre). Dette er tilgjengelig fra startmenyen i Windows 98.

Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge forteller til digi.no at selskapet arbeider med norske utgaver av fiksene, men han understreker at mange er fiksene er uavhengige av hvilken språkutgave man har av operativsystemet.

Feil i forbindelse med disse funksjonene og komponentene vil bli rettet:

 • Regionale innstillinger Dato/Tid
 • Microsoft Wallet - til og med versjon 2.1.1383.
 • Java Virtual Machine - felles feil for alle JVM-er basert på Sun Microsystems Java Development Kit (versjonene 1.1.1-1.1.5).
 • Dialer.Exe Log - logg for telefonoppringinger
 • Dato/tids-kontrollen - skuddårsfeil
 • WordPad egne innstillinger
 • Datoskifte - ved oppstart akkurat i det øyeblikk datoen skifter, kan feil tid og dato vises.
 • Feil i forbindelse med datoen for "leieavtalen av IP" i Winipcfg og Ipconfig.
 • Programmering til dataaksesskomponenter - det vil si til ADO eller OLE DB.
 • COleDateTime i MFC-biblioteket
 • DOS Xcopy

Detaljene om disse feilene kan du lese mer om på Microsofts nettsted om denne feilfiksen.

Til toppen