Retthjem-serie

Retthjem-serie


Mange i bransjen kjenner Adamsson, for han ledet Wordperfect Norge under glansårene tidlig på 90-tallet. Nå er Adamsson en av tre eiere som kjøpte Retthjem fra Ica.

Etter mye jobbing, og et år med underskudd, spår Adamsson at Retthjem vil gå i pluss i år.

Som nesten alle klassiske dotcom-selskaper måtte Retthjem legge om totalt. I stedet for å selge til privatpersoner som vil spare tid, retter Retthjem seg nå mot bedriftsmarkedet.

Retthjem lever i dag av å kjøre ut matvarer til mellomstore bedrifter som har kantine. Disse skal ha mat og gjerne i volumer som gjør det litt tungt å bære.

I tillegg har Retthjem en del kunder blant skoler, barnehager og noen eldre privatpersoner.

Men Retthjem har en rekke utfordringer som vanlige nettbutikker ikke har og som illusterer hvorfor mange typer nettbutikker ikke får det til: Ulike vare-typer skaper mange ukjente utfordringer.

Nettbutikker pleier å ha et enormt utvalg, men det har ikke Rett hjem. 2500 varer er som på en mellomstor matbutikk.

Nettbutikker har lite svinn, men det slet Retthjem med: Frukt, grønt og veldig mange typer varer i matbransjen tåler nesten ingen slagskader og går ut på dato. Adamsson gir streng retur-kontroll hovedæren for at Retthjem vil gå i pluss i år.

- Nettopp fordi mange er skeptiske til at de ikke får tatt på varene, er det så viktig at grønt-varene er perfekte, forteller Adamsson.

På vanlige nettbutikker plukker folk nye varer hver gang, men på Retthjem bruker de fleste faste handlelister og justerer litt på bestillingene.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


Når ordrene kommer inn, plukkes varene som når privatpersoner handler, men med en viktig forskjell. Retthjem har laget en fast rute gjennom lageret og varene kundene har bestilt er stokket slik at varene kan plukkes i riktig rekkefølge langs denne ruten.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


At man selger mat betyr at alt må kjøles, både på lageret, under pakking og utkjøring. Du kan ikke bare kjøle melken og så putte den ned i en kasse med varme hermetikk-bokser - alt må kjøles for at varene skal tåle pakking i termokasser. De ansatte går derfor med termodresser året rundt på det store kjølelageret.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


Vanlige nettbutikker pakker varer på dagtid, men Retthjem må pakke alt kvelden før - alt skal kjøres ut innen lunsj neste dag. Og før kassene kjøres ut må man legge inn brødene som blir levert tidlig om morgenen.

Et annet problem som ikke andre typer nettbutikker har er at 60 prosent av kundene til Retthjem skal ha varene sine ute før lunsj på mandag, noe som skaper store logistikk-utfordringer. All pakking må derfor skje i helgen og i motsetning til andre nettbutikker må derfor Retthjem leie inn sjåfører for å håndtere de store svingningene. I tillegg til morgenen, kjører Retthjem også ut varer til en rekke andre faste tider. Retthjem dekker stor-Oslo ut til Ski og Asker.

Retthjem kjører nå ut rundt 1000 leveringer til kunder i uken. Dette vil i år gi en omsetning på rundt 50 millioner kroner og et overskudd på rundt 1 million kroner.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Til toppen