Rettslig Telia-tap kan koste selskapet 200 mill.

Svenske Telia kan miste inntekter på over 200 millioner kroner som følge av en byrettsdom som ble avsagt fredag 22. desember. Teleoperatøren må ifølge dommen senke samtrafikkavgiften i mobilnettet med 17 øre til 1,35 kroner per minutt fra og med åttende januar.

Svenske Telia kan miste inntekter på over 200 millioner kroner som følge av en byrettsdom som ble avsagt fredag 22. desember. Teleoperatøren må ifølge dommen senke samtrafikkavgiften i mobilnettet med 17 øre til 1,35 kroner per minutt fra og med åttende januar.

Det ble en tung avslutning på året for konsernsjef Marianne Nivert i Telia AB.

Nylig tapte Telia kampen om UMTS-lisens på hjemmebane, noe som førte til knall og fall for selskapets aksjekurs.

Og på den siste arbeidsdagen før det svenske folk tok juleferie måtte Telia-sjefen konstatere at selskapet står i fare for å miste inntekter på flere hundre millioner kroner som følge av tapet i saken om samtrafikkavgifter som selskapet anla mot Post- och telestyrelsen.


Ifølge nettavisen vision.se må Telia senke samtrafikkavgiften i sitt mobilnett med 17 øre til 1,35 kroner per minutt fra og med den 8. januar. Kjennelsen er midlertidig og gjelder til byretten fatter en endelig beslutning i saken, noe som ventes å skje til våren. Krangelen mellom Post- och telestyrelsen og Telia startet i vår og førte i første omgang til at Telia reduserte avgiften til 1,52 kroner per minutt. Det var imidlertid altfor lite, mente Post- och telestyrelsen som ba Telia om å dumpe prisen ytterligere - til 1,18 kroner per minutt.


Post och- telestyrelsens jurist Mikael Grape sier til vision.se at det er lite trolig at Telia rekker å legge kjelker i veien for kjennelsen innen 8. januar.

- Min vurdering er at Telia ikke vil lykkes med en anke, sier han til den svenske avisen.

Det var tidligere i vår Post- och telestyrelsen forlangte at Telia måtte senke samtrafikkavgiften i mobilnettet. Saken angår alle samtaler som går til en person med Telia-abonnement. Telia kontrollerer over halvparten av det svenske mobilmarkedet, derfor blir det fort snakk om store beløp.

Ifølge en rapport fra Post- och telestyrelsen utgjorde 28 prosent av mobiloperatørenes inntekter avgifter fra samtrafikk. Telia omsatte alene i fjor for 7 milliarder kroner i sitt mobilnett. En reduksjon på 11 prosent innebærer følgelig 220 millioner kroner mindre inn i Telias kasse, har vision.se regnet ut.

- Det er sifre jeg ikke vil kommentere. Jeg tror vi får medhold i saken om kort tid. Byrettens kjennelse vil ikke stå lenge, uttaler Telias advokat Mikael Östman til vision.se.

- Vi har forsåvidt ikke bestemt oss for hvorvidt vi vil anke kjennelsen, men vi leverer inn nye fakta i saken i dag (22. desember, red.anm.), sier Östman som hevder operatøren prøver å få istand en dialog med Post- och telestyrelsen men at "de avviser oss".

- Den eneste måten vi kan få klare retningslinjer for hvordan man beregner samtrafikkavgifter er gjennom konsultasjoner med alle involverte parter. Vi henviser til andre land, i Storbritannia tok en slik konsultasjonsprosess ni måneder og endte opp i et 420 sider langt dokument. Post- og telestyrelsens forskritf er på åtte sider. Vi savner en mengde med faktorer for at man skal kunne få en korrekt beslutning, sier Østman til vision.se.

Til toppen