Rettssak utsatt nok en gang

For tredje gang er rettssaken der Ericsson og Qualcomm skal avklare patentrettigheter knyttet til CDMA-teknologi utsatt.

For tredje gang er rettssaken der Ericsson og Qualcomm skal avklare patentrettigheter knyttet til CDMA-teknologi utsatt.

Saken skal gå i byen Marshall i den amerikanske delstaten Texas, og ble først berammet til desember, deretter utsatt til april og nå til begynnelsen av juni. Selskapenes advokater får bedre tid på seg, men samtidig øker faren for at en beslutning knyttet til teknologiplattform for neste generasjons mobiltelefoni (UMTS) må utsettes. Flere av patentene Ericsson og Qualcomm er uenige om er sentrale for den internasjonale teleunionens UMTS-arbeid, og så lenge selskapene strides om patentrettighetene kan de ikke tas i bruk. De første søksmålene ble anlagt i 1995.

For få uker siden antydet begge selskapene at de var kommet til en enighet på bakrommet etter intens aktivitet. Det har vært så mange Ericsson-ansatte innom Qualcomms hovedkontor at det har vært spekulert i om selskapet skulle kjøpe hele Qualcomm. DET er imidlertid ikke aktuelt sier representanter for Qualcomm.

Dermed kan frontene se ut til å være uendret i striden om hvilken teknologi som skal ligge bak ITUs forslag for teknologi-plattform for UMTS. Qualcomm kjemper for at neste generasjon mobiltelefoni skal bygge på CDMA som er mest utbredt på det amerikanske kontinentet, mens Ericssom jobber iherdig for at UMTS skal bygge på GSM-teknologien som er utbredt i det meste av verden.

Til toppen