Retur av mobiltelefoner til hjelp for barn og miljø

Telenor Mobil, Plan Norge og DangaardTelecom kjører miljøkampanje for retur av mobiltelefoner.

Telenor Mobil, Plan Norge og DangaardTelecom kjører miljøkampanje for retur av mobiltelefoner.

Utgått elektronisk utstyr inneholder farlige stoffer og må få spesialbehandling. I kampen for å bevare miljøet har Telenor Mobil, Plan Norge og DangaardTelecom igangsatt en kampanje, der retur av gamle mobiltelefoner blir belønnet med 50 kroner.

Mobiltelefonene kan returneres til en hvilken som helst Telenor forhandler. Kampanjen pågår ut sommeren og pengene fra kampanjen går til Plan Norge som kan hjelpe fattige barn.

Norge var først ute i verden med en nasjonal ordning for innsamling, gjenvinning og spesialbehandling av kasserte elektroniske produkter (såkalt EE-avfall) i 1999.

    Les også:

Forskriftene gir klare meldinger om at forhandlere av el-produkter plikter å ta i retur varer av typer de selv forhandler, gratis og uavhengig av merke og hvor produktet opprinnelig ble kjøpt.

Dette gjelder alt av elektroniske artikler som bruker strøm fra mobiltelefoner, komfyrer, tørketromler og datamaskiner.

Det oppstår årlig rundt 144.000 tonn EE-avfall i Norge. Mellom 1500 og 2000 tonn av det samlede avfall i Norge, består av miljøfarlige stoffer. Omtrent halvparten går til gjenvinning.

EE-avfall kan inneholde blant annet bly, kvikksølv, bromerte flammehemmere, PCB og kadmium. Dette er blant de verste miljøfarlig avfall som finnes.

Til toppen