Reuters' lynmelder vil kople seg til alle

Reuters Messaging skal kunne brukes av lynmelderklientene fra Microsoft, AOL og IBM Lotus.

Reuters Messaging skal kunne brukes av lynmelderklientene fra Microsoft, AOL og IBM Lotus.

Reuters Messaging er en lynmeldingstjeneste for finansverdenen, med om lag 50.000 brukere. Teknologien som ligger til grunn for tjenesten er Microsoft Live Communications Server, en lynmelder- og samarbeidsplattform for bedrifter, som slippes til det allmenne markedet i oktober.

Ifølge Wall Street Journal, vil Reuters og Microsoft i morgen kunngjøre en avtale som går ut på at brukere av Reuters' lynmeldingstjeneste, også vil kunne kommunisere med brukere av Microsofts eget MSN Messenger-nettverk. Det skal være første gang Microsoft åpner sitt meldingsnettverk for brukere av et annet meldingsnettverk.

Sammenkoplingen vil skje i første kvartal neste år. Da vil også Reuters' nett kunne utveksle meldinger med brukerne av meldingstjenesten til AOL Time Warner.

Reuters har videre begynt å teste sitt system mot IBMs Lotus Instant Messenger og skal være i ferd med å diskutere med Yahoo med tanke på utvekslinger mot nettet til Yahoo Messenger.

Reuters forklarer at sammenkoplingene skyldes press fra kundene. Når interoperabiliteten med MSN og AOL er etablert, regner selskapet med å ha et vesentlig konkurransefortrinn overfor sin målgruppe, i forhold til konkurrerende systemer fra Communicator og Bloomberg.

Sammenkoplingen betyr ikke at AOL-brukere og MSN-brukere vil kunne kommuniserer direkte med hverandre, bare at Reuters-brukere vil få tilgang til alle andre.

Til toppen