Reviderte begrensninger i USAs dataeksport

Reglene for hva slags datautstyr som kan eksporteres til land som India, Kina, Russland og Pakistan skal revideres for første gang siden januar 1996, skriver Wall Street Journal.

Reglene for hva slags datautstyr som kan eksporteres til land som India, Kina, Russland og Pakistan skal revideres for første gang siden januar 1996, skriver Wall Street Journal.

Dagens regler setter en øvre ytelsesgrense på 2000 MTOPS - millioner teoretiske operasjoner per sekund, en egen måleenhethos de amerikanske myndighetene - på maskiner som kan eksporteres fritt til enheter med tilknytning til militære institusjoner i disse landene. Til sivilit kommersielt bruk er grensen 7000 MTOPS. Over disse grensene må det søkes om eksportlisens.

Ifølge avisa ventes regjeringen å foreslå at disse grensene heves til henholdsvis 6300 og 12.300 MTOPS. Forslagene trer i kraft automatisk dersom de ikke forkastes av kongressen innen seks måneder.

Da grensene på henholdsvis 2000 og 7000 MTOPS ble satt for nærmere tre og et halv år siden, hadde en standard Pentium-prosessor en ytelse på 233 MTOPS. Dagens Pentium-prosessorer leverer over 1000 MTOPS. Neste års Merced ventes å nå 1750 MTOPS.

Det betyr at det må fortsatt søkes om eksportlisens selv for kurante tjenere.

Bransjen er i harnisk, og krever den militære grensen hevet til 12.300 MTOPS. På lengre sikt ønsker den et system som ikke må revideres kontinuerlig med nye ytelsesgrenser etter hvert som maskinytelsen gjennomgår sin naturlige og forutsigbare utvikling.

Til toppen