Reviderte prognoser innen halvledere

Semiconductor Industry Association har oppjustert sin vekstprognose for bransjen i år og fram til 2008.

Semiconductor Industry Association har oppjustert sin vekstprognose for bransjen i år og fram til 2008.

Bransjeforeningen for verdens halvlederprodusenter, Semiconductor Industry Association (SIA) melder at den har oppjustert sine vekstprognoser.

Den globale omsetningen av halvledere ventes nå å øke til 226 milliarder dollar i 2005. Den forrige prognosen, fra november i fjor, var 213 milliarder dollar.

Fram til 2008 er anslaget på gjennomsnittlig årsvekst oppjustert til 9,8 prosent. Det innebærer at omsetningen ventes å nå 309 milliarder dollar i 2008. For årene mellom er anslagene 246 milliarder i 2006 og 273 milliarder i 2008.

Bakgrunnen for oppjusteringen er at omsetningen av halvledere var sterkere enn ventet gjennom første kvartal 2005. SIA sier de overvurderte virkningen av høye energipriser og store lagre i visse sektorer.

Mobiltelefoner, PC-er, digitale tv-apparater og digitale kameraer er vekstproduktene som vil bety mest for økningen av halvlederomsetningen i 2005, tror SIA.

Mikroprosessorer antas å øke med 11 prosent til 33,9 milliarder dollar I 2005 og deretter med gjennomsnittlig 9,9 prosent i året til 44,5 milliarder dollar i 2008.

PC-minne antas å falle med 13,5 prosent til 23,2 milliarder dollar i 2005, og så vokse til 30,4 milliarder dollar i 2008, det vil si en gjennomsnittlig årsvekst på 3,0 prosent.

Flashminne ventes å øke med 7,6 prosent til 18,4 milliarder dollar i 2005 og så til 22,3 milliarder dollar i 2008, en gjennomsnittlig årsøkning på 9,3 prosent. Flashminne brukes i mobiltelefoner, digitale kameraer og mye annet mobilt utstyr.

Den geografiske fordelingen for SIAs langtidsprognose ser slik ut:

    Les også:

Til toppen