Revisor: ITworks drev på kreditors regning

ITworks drev lenge på kreditors regning før selskapet gikk konkurs. Men storeier Jon Fredrik Baksaas fikk likevel ut penger.

I april i fjor gikk systemintegrator-selskapet ITworks konkurs og 380 ansatte mistet jobben. Selskapet var eid av Telenor og EDB Business Solutions og konkursen påførte mange utstyrsleverandører store tap.

Les også:

Nå er bobestyrers rapport ferdig og den retter hard kritikk både mot selskapets ledelse og Telenor.


Revisor Per Ødegaard mener at selskapet var illikvid (ikke klarte å betale sine regninger) allerede i september 2001 - da begynte selskapet å utsette betalingene til sine leverandører, skriver Finansavisen.

Revisoren mener ITworks drev med negativ egenkapital fra årsskiftet 2001/2002. Men likevel fikk Telenor høsten 2001 utbetalt 33 millioner kroner. Revisor stiller spørsmålstegn om selskapet prioritert største eier over andre kreditorer, men dette benekter Telenor.

Ødegaard bemerker også at revisor for ITworks var Arthur Andersen, viden kjent fra sitt arbeid med regnskapene hos skandaleombruste Enron og telegiganten Worldcom.

Til toppen