Revisor slakter datastyring hos politiet

Politidirektoratet får kraftig kritikk av Riksrevisjonen for sin styring av IKT.

Politidirektoratets direktør Ingelin Killengreen må framover finne seg i at Stortinget, som godkjenner statsregnskapet, går nærmere i sømmene på politregnskapet.

Politidirektoratet har ikke noen samlet oversikt over hvor mye prosjektet «Politiet på nett» har kostet, påpeker Riksrevisjonen til Stortinget.

Dataløsningen som skulle koste 6 millioner kroner, er kommet opp i nærmere 20 millioner kroner i utbetaling til leverandøren, og ennå påløper utgifter, skriver Aftenposten.

Etter det digi.no kjenner til, er det konsulentselskapet Bouvet som står bak IT-leveransen.

I tillegg reagerer Riksrevisjonen på dårlig datasikkerhet. Det gjelder spesielt manglende fullverdige reserveløsninger hvis en alvorlig hendelse skulle oppstå.

Riksrevisjonen påpeker manglende sikkerhetsløsninger på en rekke områder. Dette er spesielt bekymringsfullt i politiet som håndterer personsensitive og samfunnskritiske oppgaver.

Også datasystemer og rutiner for innkreving og registrering av ulike typer gebyrer skal være mangelfulle i politiet. Det gjelder blant annet våpenregisteret.

Til toppen