Revolusjonerende tynnklient danker ut Microsoft

Tynnklientløsningen SimDesk har danket ut Microsoft Office i USAs fjerde største by Houston, der den ligger an til å få flere millioner brukere.

Programvarehuset SimDesk Technologies ble opprettet i 1999 og utviklet etter hvert en egen teknologi for effektiv formidling av applikasjoner over Internett. I avisintervjuer beskriver gründer og toppsjef Ray Davis denne teknologien som en kombinasjon av overføringsprotokoll og lastbalansering. Teknologien er patentert. Den innebærer både at brukere kan nøye seg med svært begrenset båndbredde, og at belastningen fra hver bruker på den sentrale serveren er minimal.

På toppen av denne proprietære teknologien, døpt "World Wide Server" eller WWS - har SimDesk utviklet en rekke applikasjoner - tekstbehandler, regneark, filordner, kontaktlister, avtalebok, e-postklient, utskriftsordner med mer - som tilbyr alle de grunnleggende funksjonene i Microsoft Office, med unntak av presentasjonsprogram. Applikasjonene håndterer de vanlige dokumentformatene, også Outlook-formatene for avtaler og kontakter.

Grensesnittet går gjennom enhver nettleser, og utseendet tilpasses automatisk det som er standard for den aktuelle klientmaskinen. Klientmaskinen kan være en hvilken som helst PC eller terminal - eller en PDA. Den eneste betingelsen er at den kan koples til Internett.

Poenget med dette er at enhver med tilgang til SimDesk, har tilgang til en personlig arbeidspult på enhver maskin som kan vise en nettside.

To SimDesk-applikasjoner er spesielt viktige for konseptet. SimPrinter gir tilgang til enhver internettkoplet skriver. Har du skrevet en kontrakt som du trenger en øyeblikkelig underskrift på, sender du den til partnerens skriver - og du varsles per e-post når utskriften er gjort. SimGroups lar grupper av brukere opprette felles kontaktlister, avtalebøker, filkataloger med mer, med passordstyrt tilgang.

Filordneren SimExplorer har en rekke av egenskapene til Windows Utforsker, blant annet en søppelbøtte som gjør det mulig å gjenopprette feilaktig slettede filer. E-postklienten SimMail kan konfigureres til å samle alle brukerens e-postkonti. Tekstbehandleren SimWord støtter stavekontroll, grafikk, tabeller og maler med mer.

SimDesk har inngått en drifts- og markedsføringsavtale med Unisys, som huser tjenesten på en ES7000-server, et Windows 2000 Datacenter-basert monster med opptil 32 prosessorer. Testing viser at en slik server er i stand til å håndtere mer enn 278.000 samtidige brukere. Ifølge standard bruksmodeller for ASP-tjenester (applikasjonsutleie) betyr dette at denne ene serveren er nok til å håndtere 21 millioner abonnenter verden over.

I fjor undertegnet SimDesk en femårig avtale med myndighetene i USAs fjerde største by Houston (Texas), verdt 9,5 millioner dollar. Avtalen spesifiserer en flerfaset utrulling. I første omgang ble SimDesk tilbudt som gratis tjeneste på 470 PC-er fordelt på 37 avdelinger av Houstons folkebibliotek.

På ni måneder fikk systemet 30.000 brukere, og det var ofte lange køer for å slippe til. Neste fase gjennomføres nå: Minst halvparten av byens 13.000 offentlige ansatte skal bytte ut Microsoft Office med SimDesk. Overgangen skal skje gradvis, med 1000 utvalgte som forsøkspersoner.

Dersom det viser seg at disse arbeider like effektivt med SimDesk som med Office, er det duket for et spektakulært brudd med Microsoft.

Byens IT-sjef Richard Lewis mener dette vil være klart om noen få måneder.

Houston regner med besparelser på 7,1 millioner dollar i året hvis det viser seg mulig å erstatte Office med SimDesk på halvparten av byens PC-er. Man slipper lisensutgifter og man kan nøye seg med rimelige terminaler i stedet for stadig kraftigere PC-er.

Den tredje fasen i Houston er et dristig sosialt eksperiment. Det er å tilby et gratis SimDesk-abonnement til alle brukere med lånekort i folkebiblioteket. Det innebærer at tre millioner brukere vil få tilgang til alle standardapplikassjonene, straks de setter seg ved en internettilkoplet PC, terminal eller PDA. Abonnementene dekkes av Houston by som ledd i en politikk for å gjøre IT og Internett tilgjengelig for alle.

At Houston satser på SimDesk skyldes ikke bare at SimDesk holder til i byen. Noe av bakgrunnen er et anstrengt forhold til Microsoft, levende fortalt av USA Today i artikkelen Microsoft loses showdown in Houston. Myndighetene i byen forteller at de ble truet av Microsoft i to omganger, først med lisensrevisjon fordi de nølte med å slutte seg til nye lisensbetingelser, deretter med erstatningssak på opptil 150.000 dollar per ulovlig lisens.

To forsøk fra Microsoft på å dokumentere ulovlig bruk ble avslørt som uholdbare. En Microsoft-alliert i bystyret antydet at SimDesk hadde stjålet kode fra Citrix Systems, men trakk beskyldningene da SimDesk lovet å dukke opp på bystyremøte med en representant for Citrix for å avvise dem.

Andre amerikanske byer er i ferd med å se nærmere på SimDesk. Chicago, USAs tredje største by, har et pilotprogram med SimDesk på 150 PC-er fordelt på 18 samfunnshus. Forslag om pilotprosjekter er under behandling i Denver og i New York. Forhandlinger er på gang med Los Angeles. 50 offentlige institusjoner i 27 delstater utreder hvordan SimDesk eventuelt kan brukes. Den nye regjeringen i Brasil er også i samtaler med SimDesk.

SimDesk selv understreker at poenget ikke er å konkurrere med Microsoft Office, med å tilby grunnleggende internettbaserte IT-tjenester til en pris som gjør bygger bro over det digitale skillet, i både USA og andre land.

Til toppen