Revurderer europasatsingen

Singapore Telecom revurderer europasatsingen. Kjøpet av det belgiske televerket Belgacom i desember 1995 blir sannsynligvis det siste kjøpet i Europa.

Singapore Telecom revurderer europasatsingen. Kjøpet av det belgiske televerket Belgacom i desember 1995 blir sannsynligvis det siste kjøpet i Europa.

Singapore Telecom har de siste årene kjøpt flere aksjeandeler i flere europeiske telekombedrifter. Den siste og største var i desember 1995 da Singapore Telecom sammen med Ameritech og TeleDanmark kjøpte seg inn i det belgiske telemonopolet med 50 prosent minus en aksje for vel 15 milliarder kroner.

Det er Singaporeavisen Straits Times som siterer en av direktørene for Singapore Telecoms utenlandske investeringer, Allen Lew. Han sier at selskapets investering på vel 4,1 milliard kroner i Belgacom var den siste investeringen selskapet kommer til å foreta i Europa. Lew la imidlertid til at ytterligere Europeiske investeringer vil bli gjort gjennom Belgacom, og at eksisterende aksjebeholdninger vil bli vurdert.

Årsaken til dette ligger i selskapets ønske og evne til å være en solid aktør i det raskt voksende asiatiske telekommarkedet.

Singapore Telecom eier 19.7 prosent i NetCom GSM og ni prosent i det britiske General Cable i tillegg til eierandeler i det svenske kabeltvselskapet Stjärn TV.

Målet med de utenlanske investeringene er overskudd, og etter planen skal virksomhet utenfor Singapore bidra til 20 prosent av selskapets overskudd.

Til toppen