RFID-billetter neppe klare før 2007

Oslos elektroniske billettutstyr for kollektivtransport kan stå ubrukt i lang tid framover.

Oslos elektroniske billettutstyr for kollektivtransport kan stå ubrukt i lang tid framover.

Trikkebilletten skal bli et radiokort, men det tar tid å utvikle. En halv milliard er brukt for å innføre elektroniske billetter for kollektivreisende i Oslo-området, men prosjektet er igjen utsatt, skriver Aftenposten.

De fleste stasjoner i stor-Oslo er for lengst utstyrt med nye salgsautomater og validatorer som godkjenner kortet, men disse blir nok ubrukt i god tid framover.

NSB, Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk innrømmer at det nye billettsystemet, Flexus, ikke kan tas fullt i bruk før september 2007.

Årsaken skal være at det må gjøres omfattende tilpasninger på programvareleveranser rundt det elektroniske reisekortet.

Flexus skal i første omgang gjelde for Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL), NSB lokalt og Oslo Sporveier. Over en million mennesker bor i området der Flexus skal tas i bruk.

De tre samarbeidspartnerne benytter tre forskjellige leverandører, blant annet fra Frankrike og Belgia. Det gjelder å finne en ordning der de ulike løsningene kan kommunisere.

Prosessen kan være omfattende ettersom NSB, Oslo Sporveier og SL har forskjellige takstsystemer.

Samferdselsdepartementet, som har vært pådriver til en nasjonal billettstandard, er svært overrasket og ser alvorlig på nye forsinkelser.

Da digi.no første gang skrev om den elektroniske billettløsningen i desember 2004, sa prosjektleder Jørn Hanssen i Oslo Sporveier at det ville være klart til høsten 2005. Terje Fiskvik i Sporveiene uttalte i juli 2005 om en utsettelse til nyttår.

    Les også:

Smartkortet er utstyrt med en elektronisk brikke som kommuniserer via radiobølger. Kortet vil koste 50 kroner og skal ha en varighet på fire år. Brukeren laster inn enten et månedsbeløp eller verdier for eksempel 100 kroner.

Oslo Sporveier har inngått avtale med franske Thales e-Transactions på innføring av det nye betalingssystemet.

Utprøvingen av Flexus startet i september i fjor, der en gruppe skoleelever i Follo var med i forsøket.

Med Flexus drar brukeren kortet sitt gjennom en elektronisk leser. Et grønt signal forteller at kortet er gyldig. Flexus vil bestå av korttypene registrert Flexus, uregistrert Flexus og personlig Flexus. Kortene gir overgangsrettigheter mellom selskapene.

Brukeren får varsel når det er få reiser igjen i kortet.

Hovedforklaringen på at det nye systemet ikke er tatt i bruk skal være at Flexus-kortet ikke fungerer mellom de tre selskapene.

Til toppen