RFID ble hypet alt for tidlig

Radiobrikkene RFID skulle endre verden, men så ble det stille. Først nå er teknikken klar og prisene riktige, medgir HPs RFID-sjef.

RFID ble hypet alt for tidlig
Bilde:

HP satser hardt på RFID, både som en konsulent og teknologileverandør, men også som en stor bruker av teknologien. Som verdens største leverandør av PC-er og printere, har de en rekke logistikkutfordringer der RFID kommer til nytte.

digi.no fikk en prat med Greg Edds, HPs sjef for selskapets globale RFID satsning. Vi spurte blant annet om hvorfor RFID-prosjektene ennå ikke springer frem på løpende bånd, på tross av at "alle" snakker om det.

Det er flere grunner til det. En av årsakene ligger i at teknologien ikke har vært moden nok. Det har blant annet vært problemer med å få lest av alle taggene.

- På våre blekkpatroner ligger det nå på 93 prosent, sier Edds.

Det kan høres bra ut, men i praksis er det for dårlig. Fordelen med RFID-avlesning er at man kan lese av informasjonen på avstand. Det blir spesielt viktig når man har mange pakker på en pall. Hvis noen av taggene ikke blir lest, kan man bli nødt til å plukke ned varene på pallen for å lese de manuelt. Da forsvinner i praksis hele gevinsten.

- Prosessen virker bare hvis tag-leseren fungerer 100 prosent, sier Edds.

Problemet med avlesning skal imidlertid være løst nå med det som kalles andre generasjons tagger. De er bedre, og er også kompatible med leserteknologien. Dermed slipper de som har vært tidlig ute med å investere i RFID å bytte annet enn selve taggene.

En annen barriere er prisen.

- Kostnaden var en stor barriere og det er fortsatt det på tross av stort prisfall de siste årene. Nå koster taggene 10 til 20 cents, for et år siden var de dobbelt så dyre, sier Edds.

- Prisen bør ned under fem cents, sier Edds.

I tillegg til avlesningsproblemer og en foreløpig for høy prislapp, er det en utfordring at RFID-teknologien ikke bare kan installeres i full fart. For å få glede av teknologien må bedriftene gjøre omfattende tilpassninger av sine prosesser.

- RFID teknologien er ingen enkel løsning på et enkelt problem. Det er ikke et bruksområde som alene betaler for investeringen, sier Edds til digi.no.

Spesielt nyttig er RFID til å eliminere manuelle steg i lineære prosesser. Det kan bli mange av de når varer skal produseres. Spesielt gjelder det på kontrollposter der det skal sjekkes at alt er som det skal være.

- Vi gjør manuell telling og verifisering på flere steg i våre skriverfabrikker. Totalt gjør vi fire manuelle operasjoner under skriverproduksjonen, sier Edds.

Disse manuelle stegene blir eliminert med RFID-teknologien, og det forventes å gi store besparelser. I tillegg gir det også HP en ekstra gevinst i form av dokumentasjon.

Dersom en kunde opplever at noe er galt når de får tilsendt en ny skriver, så kan HP sjekke printerens bane gjennom prosessen. Det gjør det lettere å gå opp løypa i ettertid.

Foreløpig er det bare HPs skriverproduksjon i Sao Paulo i Brasil som tagger skriverne. De betjener det latin-amerikanske markedet.

Butikkjedegiganten Wal-Mart er trolig de som har kommet lengst med å ta i bruk RFID, men selv de har bare implementert RFID på en liten andel av sine butikker. HP er en av partnerne som Wal-Mart jobber med på sine RFID-prosjekter.

- Wal-Mart vil ha implementert RFID i cirka 1.000 av sine 4.000 butikker innen juni i år. Det vil ta to til tre år før de kan ha systemene på plass i alle butikkene, sier Edds.

Andre store amerikanske butikkjeder som Target og Best Buy er fortsatt bare på pilotstadiet.

En av fordelene med RFID, er at den sentrale ledelsen i Wal-Mart kan følge med på hva som skjer i de enkelte butikkene. Et eksempel på det, er muligheten for å se hva som står av varer ute på gulvet og hva som ligger bortgjemt bak på lageret.

- Wal-Mart har RFID-lesere som registrerer når en vare går fra lageret på baksiden, til gulvet ute i butikken, sier Edds.

Denne informasjonen deler de med sine leverandører, slik at de selv kan se hvor godt varene selger, i tillegg til at det gir de muligheten til å følge med på når lageret begynner å gå tomt.

En undersøkelse utført av University of Arkansas, viste at bruken av RFID typisk gir en forbedring på 16 prosent på utfordringen med å unngå å bli utsolgt. HP har selv sett forbedringer på 10-11 prosent.

Et annet relatert problem som RFID egner seg godt for å løse, er det som kalles fantom inventar (engelsk: phantom inventory). Det er et begrep som brukes til å beskrive problemet med inventarsystemer som ikke er korrekt oppdatert. Systemet kan for eksempel vise at det ligger fem enheter på lageret, mens det i virkeligheten bare står en enhet der. Med automatisk RFID-avlesning unngås manuelle menneskelig feilrapportering.

RFID kommer for fullt, men det vil ta lengre tid enn andre teknologier. Med internett har vi blitt vant til at nye teknologier kommer for fullt på kort tid, men slik blir det ikke med RFID.

HP trekker en sammenligning med strekkodesystemet, som de fleste av oss hovedsaklig kjenner fra varehandelen. Det tok 10-20 år før det ble vanlig, og på tross av at det har gått så lang tid, er det forsatt mange små kolonialbutikker ute i utkantstrøkene i Norge som ikke bruker det. De slår fortsatt inn varene manuelt i kassen.

- Sammenlignet med strekkoder, kommer RFID raskt, sier Edds, til digi.no.