RFID-bransjen puster lettet ut

Trådløse ID-brikker er noe av det viktigste som skjer og nå er ødeleggende konflikt ryddet av veien.

Trådløse ID-brikker er noe av det viktigste som skjer og nå er ødeleggende konflikt ryddet av veien.

RFID, de ørsmå trådløse ID-brikkene, (bildet over) er en av de heteste nye teknologiene i IKT-bransjen. Hver brikke inneholder en unik ID som kan spores med antenner i dører, porter eller bærbare sensorer. Denne muligheten til å spore folk, utstyr og varer åpner for en revolusjon innen logistikk.

Men en mørk sky har truet utviklingen og hele bransjen. Stadig oftere trues nye teknologier av patentstrider. Ofte dukker slikt opp lenge etter teknologien er tatt i bruk og kravene fremstår som ren utpressing.

Men RFID-bransjen har klart å takle en mulig konflikt tidlig og fått løst problemene. I går ble en viktig standard godkjent og det uten at det vil følge med lisenskrav.

For selskapet Intermec Technologies sitter på patenter som kunne ha ført til at det ville koste penger å lage og selge RFID-utstyr, skriver Cnet.

Dermed vil den nye "Electronic Product Code Generation 2" standarden som skal forbedre RFID bli gratis å bruke - til glede for både selskaper som Philips og Texas Instruments og alle aktører som etterhvert vurderer RFID-systemer.

Den nye standarden gjør RFID mindre sårbar for radiostøy og skalerer antallet brikker et system kan håndtere. Men selv om standarden er gratis å ta i bruk, vil produsenter av RFID-utstyr måtte betale Intermec penger. Selskapet sitter på 125 patenter på bruk av UHF-radioteknikk, skriver Cnet.

Her i Norge har blant annet Deichmanske bibliotek tatt i bruk RFID.

Til toppen