RFID-bransjen slåss om å lage raskere lesere

RFID-bransjen slåss om å lage raskere lesere

RFID-utstyret og brikkene blir stadig bedre. Her er Gartners liste over de beste leverandørene.

RFID, de små trådløse ID-brikkene, tas i bruk til stadig nye oppgaver innen logistikk og administrasjon. Men flere faktorer bremser markedet.

I tillegg til en rekke rene teknologiske utfordringer, er leverandør-markedet rotete og uklart. Alt etter hvordan man ser på det er det en fordel og en ulempe at det ikke finnes en klar markedsleder.

I en ny analyse av RFID-markedet påpeker Gartner at det er ingen som skiller seg ut klart, men det store analyseselskapet peker ut Symbol Technology som den mest lovende -

Gartner har samlet de ledende leverandørene av RFID-utstyr som brikker, antenner, aksesspunkter, lesere og annet utstyr i en såkalt magisk kvadrant som rangerer selskapene etter evne til å gjennomføre og bredde/kompletthet.

Fokuset i RFID-markedet er foreløpig på hastighet/ytelse - for RFID-systemer har slitt med å lese av mange nok brikker samtidig og lese brikker raskt nok. Dette som er helt kritisk når for eksempel en truck med mange RFID-merkede kasser passerer avlesere på vei inn på et lager. Hvis leserene har begresninger, må trucken bremses ned eller lastes med færre kasser.

Til toppen