RFID-brikker kan allerede være avlegs

IT-bransjen får ikke RFID til å fungere skikkelig: HP, IBM og Intel står samlet bak en ny teknikk.

IT-bransjen får ikke RFID til å fungere skikkelig: HP, IBM og Intel står samlet bak en ny teknikk.

IT-bransjen lovet å revolusjonere den fysiske verden med RFID-brikker. Med antenner i tak, porter og dører brukes nå brikkene til å holde styr på kasser, utstyr og folk. Men teknikken sliter fremdeles med mange av problemene IT-bransjen trodde de skulle ha løst nå.

Den mektige bransjeorganisasjonen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) har derfor med veldig mange av de tyngste RFID-aktørene startet utviklingen av RuBee, en alternativ teknikk til RFID.

Listen over aktører som støtter utviklingen er lang og starter med HP, Intel, IBM, Sony, Panasonic, Motorola og NCR, skriver eweek.com. I tillegg kommer flere av Europas største butikkjeder som startet tidlig med RFID, blant annet Metro Group og Carrefour. Det er selskapet Visible Assets som står bak RuBee, men nå har selskapet altså fått med seg mektige venner for å lage en standard.

Bildet viser RuBee-brikkene som Visible Assets lager i dag. Med ny teknikk skal brikkene bli mye mindre.

Mye av problemene RFID-teknikken sliter med skyldes at den bruker radiosignaler, mens RuBee er basert på magnetisme. Og dette skal løse RFID-teknikkens største problem: Det er vanskelig å avlese RFID-brikker i områder der det er mye metall eller væske, for eksempel vann. Lagerhaller, metallhyller og kontainere skaper store problemer for RFID.

Selv med det nyeste utstyret, forblir 10 til 20 prosent av brikkene ulest når det er mye vann eller metall i området, forteller Visible Assets-sjef Pete Abell til eweek.com.

RuBee er en langt mer robust teknologi som vil sikre avlesning, men teknikken sliter med hastighet. I ideelle situasjoner vil RFID kunne avlese langt flere brikker. En RuBee-antenne kan bare lese 10 brikker i sekundet, mens RFID kan lese 150-200 brikker i sekundet.

RuBee foreslår brikker med et lite 10-årsbatteri, men dette vil ikke heve prisen vesentlig.

Brikkene kan dermed avleses hele tiden, ikke bare når du spør dem. Man kan dermed følge varer fortløpende.

Den nye teknikken gir også en rekke andre fordeler overfor RFID:

  • Brikkene kan avleses på opp til 50 fots avstand – 15 meters avstand.
  • Brikkene kan kommunisere gjennom hverandre, hvilket vil redusere behovet for antenner
  • Avleserutstyret kan være enkelt Ethernet-utstyr og brikkene kan ha IP-adresser.

IEEE og Visible Assets hevder at de første RuBee-produktene kan være i salg i løpet av 12 til 18 måneder.

Her kan du lese mer om teknikken som Visible Assets i dag selger en tidlig versjon av.

Til toppen