RFID-leser integrert i Nokia mobil

Nokia er tidlig ute med en løsning der ID-brikker kan utløse kommandosekvenser i en mobiltelefon.

På CeBIT 2004 i Hannover har Nokia lansert in integrert løsning for mobiltelefoner og RFID-brikker ("radio frequency identification"). Dette er brikker som kan entydig brukes til å identifisere ethvert eksemplar av enhver tenkelig gjenstand.

    Les også:

Løsningen – Nokia Mobile RFID Kit i kombinasjon med mobiltelefonen Nokia 5140 – vil være klar for markedet fra midten av 2004. Mobile RFID Kit består av to RFID-lesere spesielt tilpasset 5140-telefonen, nødvendig programvare for mobiltelefonen, og 20 RFID-brikker. Programvaren brukes til å definere hva mobiltelefonen skal gjøre avhengig av hva slags data den mottar fra en RFID-brikke. Lesingen er avhengig av at telefonen bringes maksimalt to til tre centimeter fra brikken. Som regel vil dette si at man tar på det merkede objektet med telefonen.

Prinsippet er altså at det å ta på et RFID-merket objekt med mobiltelefonen, får telefonen til å gjøre ting, for eksempel:

  • sende en melding om at du befinner deg i et bestemt området på et gitt tidspunkt
  • hente nødvendig informasjon fra en datatjeneste for å reparere en bestemt gjenstand
  • opprette en forbindelse til en bestemt tjeneste slik at du kan taste inn en måleravlesing

Løsningen skal være svært fleksible og åpne for en rekke interessante anvendelser, mener Nokia.

;