RFID skal bremse verktøy-tyverier

RFID tar i bruk på stadig nye områder. Nå vil svensk byggeindustri logge bruk av verktøy.

Svensk byggeindustri mister verktøy for minst 1,5 milliarder svenske kroner hvert år. Nå ser både bransjeorganisasjonen Sveriges Byggindustrier og det store byggeselskapet Skanska på bruk av RFID-radiobrikker for å redusere tyveriene, skriver idg.se.

Bransjeforeningen påpeker at man ikke trenger å dekke byggeplasser med RFID-antenner som plukker opp brikkene man fester til verktøyet. Det holder med antenner i containerne man vanligvis bruker som lager.

Med RFID-brikker på de ansattes hjelmer og på verktøyene kunne man automatisk logget hvem som hadde hentet hvilke verktøy og oppdaget hva som ikke ble returnert.

I følge idg.se er Skanka allerede i gang med et utredning om et slikt system på sine byggeplasser.