RFID skal gi bedre internasjonal postgang

Internett-rapporterende RFID-brikker skal gi sanntidsovervåkning av den internasjonale postgangen.

Siden annen halvdel av 1990-tallet har RFID-brikker – små brikker som kan registreres automatisk når de passerer spesielle antenner – vært brukt til å kontrollere postgangen, blant annet i Norge. RFID-brikker legges i forsøksbrev, og antenner registrerer tidspunktene når brevene passerer. Antenner plasseres gjerne i sorteringssentraler og på flyplasser. Dataene samles og avslører flaskehalser og andre problemer.

    Les også:

UNEX, det RFID-baserte overvåkningssystemet til den internasjonale postsammenslutningen International Post Corporation (IPC), brukes også til å fordele utgifter til internasjonale forsendelser mellom de nasjonale postorganisasjonene. Reglene innebærer at land som forsinker internasjonal post, straffes økonomisk.

Dette systemet skal nå oppgraderes med et internettbasert rapporteringssystem, slik at den internasjonale postgangen vil kunne følges nærmest i sanntid.

UNEX-systemet går ut på at 3000 personer representativt fordelt på 36 land sender til sammen en halv million RFID-merkede brev til hverandre hvert år. Kontrakten for å oppgradere det slik at dataene registreres i et Internett-basert system ble i forrige uke gitt til IBM, og skal være operativt innen 2005. Avsenderne og mottakerne melder fra hver gang de sender og mottar merkede brev, ellers skjer registreringen automatisk.

– Oppgraderingen som IBM står for, innebærer at man vil kunne håndtere flere RFID-merkede brev, og at man vil kunne få rapporter nærmest i sanntid over Internett, forklarer Petter Nielsen Berg i IBM Norge. – Det vil gi et korrekt øyeblikksbilde av situasjonen i hele verdikjeden.

I tillegg til faste antenner, vil man også kunne sette opp mobile antenner for å måle på mindre steder der man kan ha mistanke om forsinkelser, sier Berg.

– Målet er å sikre jevnt høy kvalitet på posttjenester.

Systemet er begrenset til brevpost, og skiller mellom prioritert post og økonomiforsendelser.