Rift etter NITH-studenter

Over 30 IKT-bedrifter ønsker studenter fra NITH i prosjektstillinger til våren, forteller rektor Bjørn Hanssen.

Over 30 IKT-bedrifter ønsker studenter fra NITH i prosjektstillinger til våren, forteller rektor Bjørn Hanssen.

Nå begynner pendelen å snu, og optimismen tar seg opp i IKT-bransjen.

Dette bekrefter også Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), som før jul hadde besøk av over 30 IKT-bedrifter som ønsket studenter til sine prosjekter. Bare litt over halvparten fikk napp.

- Det er ikke uvanlig at studentene selv velger seg bedrifter de kan ha en mulighet for å få jobb senere, og de garderer seg gjerne med to, tre forskjellige. Det var nok derfor ekstra mange bedrifter som i år måtte returnere med uforrettet sak, forteller rektor Bjørn Hanssen i NITH til digi.no.

Tilbudet fra NITH er et ledd i studentenes bachelorgrad, der de det siste halve året har praksis ute i bedriftene tre dager i uken. Studentene, som utgjør en gruppe på fem per bedrift, får verdifull erfaring og lærer å sette ut teori og metoder i praksis. Den praktiske arbeidserfaringen gir 18 studiepoeng av totalt 180 som utgjør bachelor.

Bedriftene på sin side får hjelp til å løse en IT-oppgave, som kan være alt fra vurdering av alternativer til nye IT- løsninger til utvikling eller forbedring av funksjonalitet i eksisterende IT-systemer.

Bjørn Hanssen forteller at erfaringene med hovedprosjekter er positive. 54 prosent av 59 bedrifter rapporterer at arbeidskraften har en ganske stor verdi, mens bare åtte prosent rapporterer liten eller ingen verdi. 40 prosent av 55 bedrifter skal sette IT-løsningen, som er utviklet av studentene, i drift innen seks måneder.

- Vårt mål er at studentene etter avsluttet bachelor, skal være operative ute i bedriftene fra dag 1. Den praktiske arbeidserfaringen er et godt tiltak for å nå dette målet. Studentene får brynet seg på det meste av det de har lært fra programmering, databaser, systemutvikling og forretningsforståelse, framholder Bjørn Hanssen.

Til toppen