Rik nok til å slette USAs budsjettunderskudd

Microsoft-sjef Bill Gates (bildet) har nok personlige verdier til å slette det nasjonale budsjettunderskuddet i USA for regnskapsåret 1997.

Microsoft-sjef Bill Gates (bildet) har nok personlige verdier til å slette det nasjonale budsjettunderskuddet i USA for regnskapsåret 1997.

En annen Bill, ved navn Clinton i Washingtons hvite hus, annonserte tidligere i uken at det nasjonale underskuddet for fiskalåret 1997 var på 22.6 milliarder amerikanske dollar. Det er i underkant av 160 milliarder norske kroner. Underskuddet, som er forskjellen mellom den amerikanske stats inntekter og utgifter i løpet av ett år, har falt jevnlig de siste årene - med en av de største reduksjonene i 1997.

Ifølge Reuters er dette underskuddet betydelig mindre enn det Bill Gates har i papirverdier i Microsoft. Med en aksjeverdi på rundt 130 dollar (med forbehold om et svært ustabilt aksjemarked), eier Gates rundt 270 millioner Microsoft-aksjer. Det betyr en totalverdi på rundt 35 milliarder dollar, som er omtrent 247 milliarder norske kroner.

Likevel ville Gates formue kun befinne seg på promillestadiet i forhold til det totale nasjonalunderskuddet til USA. Landets netto nasjonalgjeld, som er summen av alle underskuddene gjennom årene, beløper seg til 3.800 milliarder dollar = 26.800 milliarder norske kroner.

Til toppen