ANALYSER

Rike land taper terreng innen global IT

I en ny rapport kartlegger OECD hvordan medlemslandene utklasses av Kina og India.

Det som har med IKT å gjøre i denne grafen, er vist i blått, altså IKT-tjenester, IKT-vareproduksjon, og IKT-sektoren samlet sett. Grafen viser utviklingen i OECD-landene. IKT-veksten i OECD dreier seg altså primært om tjenester, mens IKT-vareproduksjonen har økt langt mindre en vareproduksjonen samlet sett. Den globale veksten i IKT-vareproduksjonen siden 1995 har stort sett skjedd i Kina og andre asiatiske land.
Det som har med IKT å gjøre i denne grafen, er vist i blått, altså IKT-tjenester, IKT-vareproduksjon, og IKT-sektoren samlet sett. Grafen viser utviklingen i OECD-landene. IKT-veksten i OECD dreier seg altså primært om tjenester, mens IKT-vareproduksjonen har økt langt mindre en vareproduksjonen samlet sett. Den globale veksten i IKT-vareproduksjonen siden 1995 har stort sett skjedd i Kina og andre asiatiske land.
25. nov. 2010 - 14:43

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD betegnes populært som «riklandsklubb», selv om også land som Mexico og Chile er medlem, samt østeuropeiske land som Tsjekkia, Ungarn, Polen, Slovakia og Slovenia. I en ny rapport, OECD Information Technology Outlook 2010 kartlegger organisasjonen utviklingen av IT-markedet i både medlemslandene og globalt. En rød tråd i rapporten er at medlemslandene, med unntak av Mexico og de østeuropeiske medlemmene, er i ferd med å utklasses av særlig Kina og India.

Hovedkonklusjonen er at IKT-sektoren – både globalt og innen OECD – er i ferd med å komme seg etter krisen, samtidig som global IKT-markeder i stadig større grad henvender seg til land utenfor OECD.

En 11 siders oppsummering av OECD Information Technology Outlook 2010 kan lastes ned gratis.
En 11 siders oppsummering av OECD Information Technology Outlook 2010 kan lastes ned gratis.

Fra 2008 til 2009 falt IKT-markedene i OECD med over 6 prosent. Fra 2009 til 2010 anslås en vekst på 3 til 4 prosent, og det antas at vekstraten vil være høyere i 2011. Globalt sett falt IKT-markedet med 4 prosent i 2009. Det ventes å vokse med 6 prosent i 2010.

Grafen øverst i denne artikkelen viser den svake veksten i IKT-vareproduksjon i OECD-landene de siste årene, og hvordan IKT-tjenester i stadig større grad dominerer IKT-sektoren i disse landene. Produksjonen av IKT-varer er overført til asiatiske land utenfor OECD, og særlig til Kina som i dag er verdens største eksportør.

I 2003, altså etter at årtusenkrisen var over, sto OECD-landene for 84 prosent av hele IKT-markedet. I 2009 var denne andelen redusert til 76 prosent.

De siste seks månedene i 2008 og de første tre månedene i 2009 var preget av kraftig tilgang i verdenshandelen med IKT-varer (i betydning fysiske gjenstander, altså ikke tjenester og programvare), etter å ha blitt tredoblet fra 1996 til 2008 hvor den nådde 4000 milliarder dollar. I 2000 nådde handelen av IKT-varer 2200 milliarder dollar og sto for 18 prosent av verdens varehandel. I 2008 var IKT-andelen av verdens varehandel redusert til 12,5 prosent. OECD-områdets andel av verdenshandelen med IKT-varer falt fra 71 prosent i 1996 til 53 prosent i 2008.

OECD-rapporten understreker hvordan IKT-produksjon fortsatt gjennomgår en global restrukturering. Veksten internt i OECD er i stadig større grad overlatt til Øst-Europa og Mexico. Kina er overlegent verdens største eksportør av IKT-varer, mens India er den overlegent største eksportør av IT- og informasjonstjenester. Indias framvekst drives fram av lokale bedrifter.

Eksport av IKT-varer i 2008. Merk endringen i skala fra det store til det lille diagrammet.
Eksport av IKT-varer i 2008. Merk endringen i skala fra det store til det lille diagrammet.

Grafen ovenfor viser hvor dominerende Kina er blitt. I 2008 var Kinas eksport nesten på høyde med den samlede eksporten av IKT-varer fra EU/EØS, Japan og USA til sammen.

En indikator på hvor viktig IKT er for et lands økonomi, er andelen yrkesaktive som enten er IKT-spesialister eller tunge brukere av IT-verktøy. Grafen nedenfor visere utviklingen i utvalgte land og områder, fra 1995 til 2009. Merk hvordan land som Latvia, Litauen, Slovenia, Estland og Kypros er på høyde med, eller har gått forbi, Norge.

Andelen yrkesaktive med intens bruk av IT-verktøy og -tjenester i jobben i utvalgte land i 1995 og 2009. Norge og Norden hever seg over EUs kjerneland, som igjen har høyere andel enn USA.
Andelen yrkesaktive med intens bruk av IT-verktøy og -tjenester i jobben i utvalgte land i 1995 og 2009. Norge og Norden hever seg over EUs kjerneland, som igjen har høyere andel enn USA. Bilde: OECD

Et eget kapittel i OECD-rapporten vektlegger bruken av IKT til å dempe klimaendringer og til å fremme miljøvern generelt. OECD mener IKT spiller en nøkkelrolle for å nå klimamål, samtidig som mye gjenstår for å redusere klimautslipp og forurensning i framstillingen og bruken av IKT-utstyr. Et av virkemidlene er bruken av IKT til å gi forbrukere økt innsikt i følgene av valgene de tar, og i mulighetene man har til å organisere ens eget liv og for bruk på en annen måte.

Det advares samtidig mot uønskede bivirkninger:

– Intelligente transportsystemer kan gjøre befordring mer effektiv, raskere og billigere, man samtidig øke etterspørselen etter transport og relaterte ressurser, med potensielt negative følger, heter det i rapporten.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.