Riksnett: Troverdig hacker

Den siktedes hovedargument i hacker-saken er overbevisningen om at Doktor Online allerede lå på egen server hos Riksnett. - Det var rimelig for siktede å anta at Doktor Online lå på vår server, ikke hos Telenor, sier Dagfinn Reinertsen i Riksnett.

Den siktedes hovedargument i hacker-saken er overbevisningen om at Doktor Online allerede lå på egen server hos Riksnett. - Det var rimelig for siktede å anta at Doktor Online lå på vår server, ikke hos Telenor, sier Dagfinn Reinertsen i Riksnett.

Key account manager Dagfinn Reinertsen har vært Riksnetts kontaktperson i forbindelse med overflyttingen av alle Hjemmet Mortensen nettpublikasjoner fra Telenor Nextel.

- Jeg vil ikke spekulere i eventuelle motiver eller hva siktede faktisk har gjort. Men det er ingen tvil om at det var rimelig for ham å anta at Doktor Online lå på vår server. Han hadde ingen grunn til å tro at sidene fortsatt lå hos Telenor, sier Reinertsen til digi.

Det var i pressemeldingen fra Yes Interactive på fredag at siktede og hans arbeidsgiver kom med sin versjon av det som hadde skjedd:

"Doktor Online var under flytting fra SOL til en av Riksnetts servere. Siktede jobbet med å utbedre sikkerheten og funksjonaliteten på Doktor Online. Vedkommende var overbevist om at sidene allerede var flyttet til egen server hos Riksnett, hvor Yes Interactive, og dermed siktede, hadde tilgang."

Reinertsen forteller at Riksnett fikk stoffet fra Telenor allerede 3. mars og jobbet med tilretteleggingen av Hjemmet Mortensens publikasjoner i over en måned før det endelige skiftet faktisk skjedde.

- Vi ventet med å lansere Hjemmet Mortensens weber inntil vi hadde tjenestene plassert med eget domene. Hjemmet Mortensens publikasjoner har i det hele tatt levd et nomadeliv den siste tiden, blant annet fordi publikasjonene først ble flyttet over til en server hos Nye SOL før de kom til Riksnett.

Riksnett mener det er helt naturlig at en innleid konsulent tester ut sikkerheten på deres egen server, som eksempelvis sletteprogrammet som siktede skal ha kjørt.

- Forutsatt at personen gikk ut fra at sidene lå på Riksnetts server, ville han ha full kontroll med backup i løpet av kort tid, sier Reinertsen.

Til toppen