Riksrevisjonen fant konkurranse­vridning i halvparten av e-helse-direktoratets anskaffelser

I 7 av 14 minikonkurranser fant Riksrevisjonen formuleringer som gjorde det klart at Direktoratet for e-helse foretrakk én leverandør foran de andre.

Riksrevisjonen fant konkurranse­vridning i halvparten av e-helse-direktoratets anskaffelser
Riksrevisjonen fant regelbrudd i 11 av 14 anskaffelser i Direktoratet for e-helse. Bildet er fra 2018. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Riksrevisjonen kom i går med knusende kritikk  av Direktoratet for e-helses anskaffelsespraksis.