Riksrevisjonen med sterk kritikk av Direktoratet for e-helse

Riksrevisjonen peker på brudd i anskaffelsesregelverket i 11 av 14 undersøkte avrop, store forsinkelser og svakheter i styringen av Akson.

Riksrevisjonen med sterk kritikk av Direktoratet for e-helse
Riksrevisor Per-Kristian Foss legger i dag frem funnene fra Riksrevisjonens undersøkelse av styringen og konsulentbruken i Akson Foto: Ilja C. Hendel

I dag klokka 10 leverte Riksrevisjonen to rapporter om e-helse til Stortingets kontrollkomité.