Abonner
DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Riksrevisjonen: NVE har ikke sikret kraftforsyningen godt nok mot data-angrep

Mener det er svakheter i gjennomføringen av både tilsyn og veiledning - og i arbeidet med overvåking, varsling og beredskap ved IKT-hendelser.

Riksrevisjonen mener NVE gjør en for dårlig jobb med å beskytte kraftsektoren mot data-angrep.
Riksrevisjonen mener NVE gjør en for dårlig jobb med å beskytte kraftsektoren mot data-angrep. Fotomontasje: Riksrevisjonen

Et dataangrep i kraftforsyningen kan få katastrofale følger for samfunnet, og Riksrevisjonen har derfor undersøkt hvordan NVE håndterer IT-sikkerheten i denne samfunnssektoren. Digi.no har tidligere påpekt (krever abonnement) at Kraftsektoren har et et langt mer detaljert regelverk rundt IT-sikkerhet enn vannforsyningen. Riksrevisjonen er imidlertid ikke fornøyd, og la i dag fram en rapport som konkluderer med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har fulgt opp at beredskapen mot dataangrep er god nok.