Riksrevisjonen slakter IT-bruk i sykehusene

IT-bruken i helse-Norge har ikke imponert Riksrevisjonen som nå gir sykehusene stryk-karakter.

Riksrevisjonen slakter IT-bruk i sykehusene

IT-bruken i helse-Norge har ikke imponert Riksrevisjonen som nå gir sykehusene stryk-karakter.

Norge har store ambisjoner om et digitalisert helsevesenet. Tiltaket anses som Norges største IT-prosjekt, og forventes å kunne spare samfunnet for en milliard kroner i året.

Problemet er at det er et slit å få de utallige løsningene til å snakke sammen. I tillegg har mange av allmennlegene klaget på høye tilknytningsavgifter til helsenettet.

I 2005 var alle sykehusene i landet knyttet sammen til helsenettet med elektroniske pasientjournaler. Men parallelt med de digitale løsningene, sitter mange av sykehusene fortsatt på analoge papirbaserte pasientjournaler.

Riksrevisjonen mener nå at helseforetakene ligger langt bak egne mål om elektronisk utveksling av helseopplysninger.

Innføring av elektronisk pasientjournal ved sykehusene har heller ikke frigjort tid til pasientene, skriver Riksrevisjonen i sin rapport ifølge Dagens Næringsliv.

Riksrevisjonen skriver i rapporten at IT i liten grad er tatt i bruk for å bedre samhandlingen mellom helseforetak og pleie- og omsorgssektoren. Undersøkelsen viser også at målet om elektronisk utveksling av epikriser og henvisninger ikke er nådd.

Fortsatt sendes cirka halvparten av epikrisene bare på papir. Bare åtte prosent av henvisningene sendes elektronisk.

Riksrevisjonen mener også det mangler nasjonal styring og tilrettelegging av arbeidet med elektronisk samhandling i helsetjenesten.

    Les også:

Til toppen