Riksrevisjonen slakter Lånekassens IT

Lånekassen blir hudflettet av Riksrevisjonen for dårlig spesifikasjon på krav og behov.

Riksrevisjonen slakter Lånekassens IT

Lånekassen blir hudflettet av Riksrevisjonen for dårlig spesifikasjon på krav og behov.

Lånekassen har fått mye ros for å tilrettelegge for bruk av IT, og hadde allerede i 2004 en løsning der studenter kunne signere gjeldsbrev digitalt.

Men nå får Lånekassen kritikk for sin IT-investeringer av Riksrevisjonen, som ikke er fornøyd med kvaliteten på kravspesfikasjon og behovsbeskrivelse for Lånekassens IT-systemer i 2005/2006.

Det var Accenture som i utgangspunktet vant anbudet som skulle effektivisere låneinstitusjonen. Rammen for hele prosjektet var på cirka 150 millioner kroner, men Lånekassen stanset prosjektet etter at utrednings- og designfasen var ferdig. Da hadde prosjektet rukket å bruke flere titalls millioner kroner.

Riksrevisjonen er ifølge Computerworld nå usikre på hva Lånekassen har fått igjen for de 39 IT-millionene som ble brukt i perioden 2005 til 2006.

Ifølge Lånekassen har pengene gått til interne og eksterne IT-prosjekter og til forberedelse av ny anbudskonkurranse.

IT-investeringene skal blant annet tilpasse konsekvenser av politiske beslutninger og endringer i lånebetingelser.

Lånekassen mener at problemet med forrige planleggingsarbeid var en overdreven bruk av standardsystemer, noe som ikke er mulig for låneinstitusjonen.

Lånekassen er annerledes i forhold til andre banker ved at den for eksempel kan avskrive lånet om man flytter til Finnmark eller gi stipender.

Fram til 2011 skal Statens Lånekasse bruke 745 millioner kroner i et program som skal gjøre banken mer effektiv. Til neste år får Lånekassen 69 millioner kroner over statsbudsjettet til prosjektet.

    Les også:

Til toppen