Riksrevisjonen slakter Lånekassens IT

Riksrevisjonen slakter Lånekassens IT

Lånekassen blir hudflettet av Riksrevisjonen for dårlig spesifikasjon på krav og behov.

Lånekassen har fått mye ros for å tilrettelegge for bruk av IT, og hadde allerede i 2004 en løsning der studenter kunne signere gjeldsbrev digitalt.

Men nå får Lånekassen kritikk for sin IT-investeringer av Riksrevisjonen, som ikke er fornøyd med kvaliteten på kravspesfikasjon og behovsbeskrivelse for Lånekassens IT-systemer i 2005/2006.

Det var Accenture som i utgangspunktet vant anbudet som skulle effektivisere låneinstitusjonen. Rammen for hele prosjektet var på cirka 150 millioner kroner, men Lånekassen stanset prosjektet etter at utrednings- og designfasen var ferdig. Da hadde prosjektet rukket å bruke flere titalls millioner kroner.

Riksrevisjonen er ifølge Computerworld nå usikre på hva Lånekassen har fått igjen for de 39 IT-millionene som ble brukt i perioden 2005 til 2006.

Ifølge Lånekassen har pengene gått til interne og eksterne IT-prosjekter og til forberedelse av ny anbudskonkurranse.

IT-investeringene skal blant annet tilpasse konsekvenser av politiske beslutninger og endringer i lånebetingelser.

Lånekassen mener at problemet med forrige planleggingsarbeid var en overdreven bruk av standardsystemer, noe som ikke er mulig for låneinstitusjonen.

Lånekassen er annerledes i forhold til andre banker ved at den for eksempel kan avskrive lånet om man flytter til Finnmark eller gi stipender.

Fram til 2011 skal Statens Lånekasse bruke 745 millioner kroner i et program som skal gjøre banken mer effektiv. Til neste år får Lånekassen 69 millioner kroner over statsbudsjettet til prosjektet.

    Les også:

Til toppen