Rikstrygdeverket fornyes med Steria og Agenda

Rikstrygdeverket har valgt Steria og Agenda som samarbeidspartnere i fornyelsen av etaten.

Rikstrygdeverket har valgt Steria og Agenda som samarbeidspartnere i fornyelsen av etaten.

Rikstrygdeverket står overfor store oppgaver i forbindelse med fornyelse og videreutvikling av trygdeetaten. Som partner har de blant annet valgt Agenda og Steria. Selskapene vant nylig en 2-års rammeavtale med Rikstrygdeverket på tjenester innen organisasjonsforbedring.

Samarbeidet med Agenda og Steria sikrer at Rikstrygdeverket får tilgang til spiss-kompetanse på relevante områder for videreutvikling og fornyelse av Trygdeetaten.

Konstellasjonen Agenda og Steria er én av fire leverandører Rikstrygdeverket har valgt ut til denne avtalen. 26 leverandører var i utgangspunktet med i konkurransen.

Tjenester som omfattes av rammeavtalen er organisasjonsanalyse, prosessanalyse/-prosessforbedring, utredningsoppgaver, samspillet IT-bruk og organisasjon, prosjektledelse, ledelsesutvikling og kompetanseutvikling.

Til toppen