Rikstrygdeverket kobler opp legene med digitale signaturer

Nå begynner det å løsne for bruken av digitale signaturer. For å effektivisere vil Rikstrygdeverket spre smartkort til alle landets leger-

Nå begynner det å løsne for bruken av digitale signaturer. For å effektivisere vil Rikstrygdeverket spre smartkort til alle landets leger-

Det vanlige, åpne internettet er fint til mye, men ikke når du må være helt sikker på hvem avsender og mottaker er og at innholdet ikke er tuklet med. Bruken av digitale signaturer sikrer dette, men i mangelen av standarder har utbredelsen stått så og si stille.

Staten har lovet å være en pådriver, men så langt har det blitt med mindre prosjekter internt i forvaltningen. Nå kommer det første store prosjektet der signaturer tas i bruk mot eksterne partnere.

For å redusere papirflommen, har Rikstrygdeverket nå tatt i bruk systemet levert av Ergo Group og Zebsign, et selskap Ergo eier sammen Telenor, forteller trygdedirektør Arild Sundberg til digi.no.

Systemet skal la leger og sykeshus koble seg opp over vanlig Internett, men med et digital sertifikat i enten programvareform eller et smartkort. Legene vil da fylle ut det påkrevde skjemaet for sykemelding og lege-erklæring på skjerm og sende det inn elektronisk.

Hvor mye Rikstrygdeverket vil spare på å slippe å taste inn papirskjemanene avhenger av hvor mange leger som tar systemet i bruk, for foreløpig blir det frivillig. Men potensialet er enormt: Hvert år sendes det inn 3,5 millioner slike blanketter til trygdeetaten.

Prosjektet er en del av det omfattende Helsenett-prosjektet som skal koble sammen alle aktørene i den norske helsesektoren digitalt. En rekke aktører i databransjen skal snart få lov til å by på å bygge og drifte dette lukkede nettverket.

Les også

Kontrakten er en viktig seier for Ergo Group og Telenor som slåss mot bankene om markedet for digitale signaturer. Alle sykehus, apotek, leger og andre deltagende aktører vil trenge etterhvert trenge digitalt sertifikater, og det blir enklere å følge etter den første kontrakten.

Til toppen