Rikstrygdeverket utvider programvareavtale

Rikstrygdeverket inngår omfattende avtale med IBM om programvarelisenser.

Rikstrygdeverket inngår omfattende avtale med IBM om programvarelisenser.

Rikstrygdeverket (RTV) har utvidet den eksisterende programvareavtalen med IBM. Dette er den første avtalen basert på prinsippet om forbruksbasert prising som er inngått med en statlig institusjon.

Avtalen som er opprettet hevdes å gi RTV økte besparelser på sitt totale programvareforbruk. Avtalen omfatter de fleste av IBMs programvaremerker og anvendelsen av disse på både IBM zSeries stormaskin og på Intel- og Unix-plattformer. Den har en varighet på tre år og en antatt markedsverdi på cirka 70 millioner kroner.

Gjennomføringen av avtalen avhenger av Stortingets bevilgninger over de årlige statsbudsjetter.

Om programvareavtalen

Programvaren som inngår i avtalen mellom RTV og IBM omfatter

• WebSphere Application Server og WebSphere MQSeries for transaksjoner

• DB2 og IMS for databaselagring

• Tivoli og OmegaMon (tidligere Candle) for drift og overvåking av driftsmiljøer

• Rational Rose modellerings og utviklingsverktøy

Til toppen