Rikstrygdeverket vil ringe med TDC

Rikstrygdeverket har valgt TDC Song som leverandør av telefonitjenester for fast og mobilt nett.

Rikstrygdeverket har valgt TDC Song som leverandør av telefonitjenester for fast og mobilt nett.

Rikstrygdeverket har valgt TDC Song som leverandør av telefonitjenester for fast og mobilt nett. Avtalen har en totalverdi på rundt 45 millioner kroner og går over to år, med mulighet til to års forlengelse.

Avtalen innebærer at TDC Song skal håndtere alle telefonitjenester til Rikstrygdeverket, inkludert alle enheter i trygdeetaten. Etaten består av rundt 529 enheter og har opp mot 9.000 ansatte. Avtalen inkluderer trafikk, abonnement, utstyr og service. I tillegg skal TDC Song levere en bredbåndsløsning for bruk til blant annet videokonferanser. Med denne avtalen vil Rikstrygdeverket få en moderne og fremtidsrettet løsning.

En viktig del av avtalen er en web-basert kundeportal, som gir mulighet for direkte samhandling mellom partene. Kundeportalen inkluderer tjenester som fakturering, innkjøp, opplysningstjeneste og feilmeldinger. Dette sikrer en tett dialog mellom Rikstrygdverket og TDC Song.

Den totale løsningen vil være ferdig implementert i løpet av oktober.

Til toppen