RiksTV-monopol vekker motstand

Gruppen bak Viasat og TV3 protesterer mot å stenges ute fra det digitale bakkenettet.

RiksTV-monopol vekker motstand

Gruppen bak Viasat og TV3 protesterer mot å stenges ute fra det digitale bakkenettet.

Oslo (NTB-Per Helge Berg og Kjell Herskedal): – Vi skulle gjerne hatt de samme vilkårene som RiksTV selv: Går det dårlig, så er det bare å endre på rammebetingelsene, sier MTG-sjef Hein Espen Hattestad (Modern Times Group) til NTB.

Han er sterkt kritisk til at regjeringen ved å hindre konkurrenter tilgang til det digitale bakkenettet, legger opp til å gi Riks-TV noe henimot en monopolstilling på nettet.

– Vi mener at den som har fått en konsesjon må forholde seg til vilkårene i konsesjonen. Et av vilkårene var at det skulle åpnes for konkurranse i bakkenettet. At Riks-TV går dårlig bør ikke være noen begrunnelse for å endre konsesjonsvilkårene, slik myndighetene nå gjør, sier Hattestad.

Stenger ute
Norges televisjon (NTV) leier ut sendekapasitet i bakkenettet til NRK og betal-TV-operatøren Riks-TV. Ifølge konsesjonsvilkårene skulle NTV tilby kapasitet for en konkurrerende betalings-TV-tilbyder i det digitale bakkenettet, men denne forutsetningen har regjeringen nå valgt å sette en strek over.

NTV fikk konsesjon for utbygging og drift av det digitale bakkenettet i Norge i 2006. I oktober i fjor sendte selskapet en søknad til departementet der de ba om at bestemmelsen om å tilby konkurrerende betalings-TV-selskaper kapasitet i det digitale bakkenettet ble fjernet. Søknaden ble begrunnet med at bakkenettets framtid vil være i fare hvis det åpnes for konkurranse på plattformen, fordi utbyggingen i Norge er svært kostbar. Med flere aktører på banen vil det bli svært vanskelig å få til lønnsom drift, mente selskapet.

Økt risiko
Nå har NTV fått medhold i departementet, som via regjeringen nå foreslår å oppheve det omstridte konsesjonsvilkåret.

«Utviklingen så langt viser at færre enn forutsatt har valgt å abonnere på betalingsfjernsyn i bakkenettet. Regjeringen mener at en gjennomføring av konsesjonsvilkåret vil kunne øke risikoen for at det ikke vil være lønnsomt å drive betalingsfjernsyn i bakkenettet», heter det i vedtaket.

Det pekes på at en gjennomføring av vilkåret vil kunne svekke bakkenettet som plattform. Det er i dag to kunder på plattformen, RiksTV og NRK.

Saken vil bli fremmet for Kongen i statsråd.

Kritikk
Det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG), som blant annet står bak TV3 og Viasat, har lenge krevd å få tilgang til det digitale bakkenettet, som i dag dekker rundt 98 prosent av alle husstander i Norge og som på sikt skal erstatte det analoge nettet fullt ut.

NTV eies med like andeler av NRK, TV 2 og Telenor.

Opposisjonen på Stortinget har hatt liten sympati for NTVs søknad.

Når resultatet nå er klart, mener MTG-sjef Hattestad at det langt på vei leges opp til et monopol fra regjeringens side.

– Vi ville sammen med andre aktører vært en søker om tilgang til det digitale bakkenettet. Hvorvidt vi eller andre aktører hadde fått denne tilgangen vet vi jo ikke, og vil heller aldri få vite det, sier Hattestad.

– Helt nødvendig
– Beslutningen er helt i tråd med det vi ba om. Myndighetene har nok innsett realitetene og at dette var en helt nødvendig beslutning, sier administrerende direktør Svein R. Aarvik i Norges televisjon AS (NTV).

Han avviser at beslutningen er et hinder for fri konkurranse i bransjen.

– Konkurransen vil foregå mellom de ulike plattformene og etter hvert også mellom fiber og bredbånd, sier Aarvik.

    Les også:

Til toppen