RiksTV under lupen av Post- og teletilsynet

PT vil nå gå RiksTV i sømmene for mulige uheldige konkurransefortrinn.

RiksTV under lupen av Post- og teletilsynet

12. juni presenterte RiksTV det opprinnelige kanaltilbudet på det nye bakkenettet. Medietilsynet var kritiske til om kanalvalget førte til et tilstrekkelig bredt og variert tilbud for hele befolkningen. Blant annet etterlyste Medietilsynet internasjonale nyhetskanaler i kanaltilbudet.

Allerede før dette hadde MTV Networks formelt innklaget RiksTV for Post- og teletilsynet (PT) med henvisning til ikke-diskrimineringskravet i konsesjonens punkt 4.8 første avsnitt.

Bakgrunnen for vilkåret om ikke-diskriminering er å sikre mulighet for likeverdig tilgang til

bakkenettet for alle kringkastere, og forhindre at eierne av NTV misbruker sin markedsposisjon.

NTV tilbyr overføringskapasitet og har per tiden to kunder, NRK og RiksTV. NTV og RiksTV er eid med like deler av NRK, TV2 og Telenor.

Heller ikke RiksTV sin tredje eier, Telenor, har vært fornøyd med at de to norske kanalene NRK og TV 2 skal få så stor plass i det nye digitale bakkenettet.

Av 17 kanaler i bakkenettet har NRK og TV 2 sikret seg syv kanaler, og Telenor frykter det går på bekostning av kanaler som BBC, CNN og svensk TV.

Nå melder PT at de vil gjøre en grundig vurdering av prosessen. Et av spørsmålene er om TV2 på grunn av sin stilling som eier i NTV og RiksTV kan ha oppnådd fordeler som ikke er gitt til andre kringkastere.

Sammen med Konkurransetilsynet og Medietilsynet har PT fulgt prosessen med valg av kanaler for utsending i bakkenettet, både før og etter at RiksTV lanserte sin kanalpakke.

- Det har vært reist mye kritikk fra mange hold, og vil vil derfor se nærmere på at RiksTV er i tråd med konsesjonen. Dette er noe RiksTV og NTV også vil bidra med, for ingen er tjent med å få slike beskyldninger, sier avdelingsdirektør Torstein Olsen i PT til digi.no.

PT vil nå innhente opplysninger fra NTV og RiksTV, som innen 15. august må svare på en rekke spørsmål. PT har også bedt Konkurransetilsynet om sin vurdering av kanalutvalget.

Les mer om: