Rimelig integrasjon vil få e-handel til å lykkes

Det har vært for dyrt å integrere applikasjoner. Bjørn Arthur Kvalsvik i SAP mener dette er grunnen til at "dotcom" ikke tok av. Men nye verktøy vil realisere visjonene.

Det har vært for dyrt å integrere applikasjoner. Bjørn Arthur Kvalsvik i SAP mener dette er grunnen til at "dotcom" ikke tok av. Men nye verktøy vil realisere visjonene.

Det finnes ulike forklaringer på hvorfor e-handel mellom bedrifter ikke har fått den utbredelsen mange hadde spådd og forventet. Bjørn Arthur Kvalsvik i SAP Norge mener den vesentlige årsaken ikke er utvalget av applikasjoner, eller problemer med å få brukere til å delta, men at det har kostet for mye å integrere applikasjonene.

- Det er vår erfaring fra arbeid med e-handelsløsninger for store norske bedrifter som Statoil og Hydro, sier Kvalsvik. - Det er ikke riktig å si at integrasjonen har sviktet, men snarere at den ble for kostbar i forhold til gevinsten man kunne oppnå. Vedlikeholdsingeniørene i Hydro ba om flere leverandører i innkjøpssystemet, men integrasjonen ble for ressurskrevende. Selv med et så avansert verktøy som webMethods i en så stor organisasjon som Hydro, var det rett og slett ikke regningssvarende.

7. november i fjor lanserte SAP en ny teknisk infrastruktur og strategi - se artikkelen SAP vil tilby webtjenester - som peker mot en løsning på dette problemet. Kvalsvik framhever fire hovedpunkter fra denne lanseringen.

- For det første dreier SAP seg mot standarder. Den nye strategien legger opp til å integrere Java-basert utvikling, ikke bare SAPs eget fjerdegenerasjonsspråk. Det innebærer en betydelig kompetanseløft til SAPs fordel.

Det andre punktet er løftet innen portalteknologi, dels som resultat av oppkjøpet av det opprinnelige israelske selskapet TopTier.

- Den nye portalteknologien gjør det blant annet mulig å integrere applikasjoner som ellers ikke vet om hverandre, fordi portalen leser metadata og formidler det videre i riktig format. Det utvikleren må gjøre er for eksempel å ta kundenummer og adressefelt fra en applikasjon, og slippe den over til en annen.

Det tredje punktet er at SAP leverer datavarehuset sitt med portalen, slik at den også håndterer rapportering og beslutningsstøtte. Som fjerde punkt framhever Kvalsvik en ny mekanisme for automatisk klassifisering og gjenfinning av dokumenter.

- Legges en ny artikkel inn i systemet, genereres hensiktsmessige metadata, og det hele lagres i en søkbar database. Databasen blir svært, men gevinsten med rask tilgang til ellers ustrukturert informasjon er så stor at det betaler seg. Datalagring blir jo stadig billigere.

Disse punktene beskriver et hensiktsmessig rammeverk for å håndtere dokumenter og informasjon. De står for det mulige. I tillegg kreves noe som kan opprette selve prosessene og kjøre dem.

- Derfor var den store bomben at SAP også lanserte Exchange Infrastructure, som besørger at transaksjonsinformasjon utveksles og at applikasjoner integreres, både innen egen bedrift og mellom partnere. Exchange Infrastructure inneholder blant annet Design Studio der man konstruerer selve forretningsflyten. Design Studio bruker en rekke grensesnittstandarder, blant andre UDDI, for å finne fram til tjenester som kan bidra til en bestemt prosess.

Prosessen legges ut gjennom Configuration Studio. Kjøringen skjer under Integration Server som blant annet overvåker at alt går som det skal. En viktig oppgave er å besørge den nødvendige omformateringene av data. Kvalsviks erfaring fra Hydro er at ulike avdelinger i samme bedrift gjerne kan ha standardisert på ulike metoder for å beskrive de samme gjenstandene.

Exchange Infrastructure inneholder en integrasjonsmotor. Det betyr at SAP får et konkurranseforhold til sin partner webMethods. Partnerskapet opprettholdes gjennom et samarbeid om adaptere, de snuttene som skal til for at applikasjoner skal snakke sammen over den integrerende infrastrukturen.

Kvalsvik tror at de første Exchange Infrastructure-løsningene i Norge vil være på plass innen utgangen av året.

- Vi har allerede fått forespørsler. Nå jeg presenterer konseptet for store kunder, er reaksjonene positive.

En annen måte å beskrive det som skjer innen SAP, er at alle SAPs applikasjoner skal kunne legges ut som webtjenester - "web services" - og inngå i automatiserte utvekslinger med andre applikasjoner. I tillegg leverer SAP alt som trengs for ikke bare å lage integrasjonskrevende prosesser, men også å styre dem slik at de fungerer i det praktiske livet.

- Vi er i ferd med løse det opprinnelige problemet, slik at storbedrifter opplever det som regningssvarende å drive og bygge ut e-handelsløsninger. Etter hvert som det kommer standard adaptere, vil det bli stadig enklere å kople til også mindre bedrifter. Jeg tipper likevel at om ti år så er fortsatt ikke alle norske bedrifter klare for selvstendig satsing på e-handel. På den andre siden vil de være med på e-handel gjennom partnere.

Til toppen