Rimeligere ADSL-utbygging med nytt Ericsson-produkt

Ericsson lover at det blir dramatisk mye billigere å bygge ut telefonsentraler for DSL-tjenester med selskapet nye DSLAM.

Ericsson lover at det blir dramatisk mye billigere å bygge ut telefonsentraler for DSL-tjenester med selskapet nye DSLAM.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) er motstykket til xDSL-modemet du som ADSL/SDSL-bruker har i hjemmet, og er dermed montert i en telefonsentral i nærheten for å koble sin DSL-linje til operatørens stamnett. Det fleste slike enheter er, ifølge Ericsson, tilpasset et stort antall brukere, noe som fører til at DSL-leverandørene må ha et relativt stort antall kunder per installasjon for å tjene inn installasjonskostnadene.

Ericsson lanserte nylig det selskapet kaller verdens minste DSLAM. Den Ethernet-baserte enheten støtter 8 til 10 DSL-linjer per kort, men kan bygges til nærmere 4000 linjer i et vanlig 7-fots kabinett, ifølge nettstedet CommDesign. DSLAM-en skal kunne plugges direkte inn i en bredbånds MDF-blokk (Main Distribution Frame).

Det at DSLAM kan settes opp med så få som 10 linjer betyr at den første investeringen ikke behøver å være så stor for tilbyderen. Til CommDesign sier Peter Linder, Ericssons tekniske sjef for bredbåndsvirksomhet, at den nye DSLAM-en tilbyr fire store fordeler framfor vanlige DSLAM-er.

- Den gjør små installasjoner lønnsomme, den tar liten plass og er ekstremt skalerbar, den fjerner flaskehalser og minimaliserer transportkostnadene, samt tilbyr en universell DSL-linje.

Det siste betyr at den samme enheten støtter både ADSL og SDSL, samt både ISDN- og vanlige telefonlinjer (POTS/PSTN).

Til Computer Sweden sier Linden at den initielle kostnaden for den minste installasjonen vil være på omtrent 23.000 svenske kroner, noe som skal være omtrent halvparten av hva kostnadene har vært til nå. Målet er at operatørene skal kunne avskrive utstyret på 12 måneder. Når behovet for flere DSL-linjer kommer, investerer man bare i nye moduler som settes inn i kabinettet.

Ericssons plan er å tiltrekke seg små til middels store kunder som har ventet med å utnytte DSL fordi de kostnadene ved å oppgradere nettverket mellom DSLAM-en og den nærmeste svitsjenode (the second mile) har vært uoverkommelig store. Denne delen av nettverket har tradisjonelt vært basert på TDM (Time Division Multiplexing) og ATM-teknologi (Asynchronous Transfer Mode), som gjerne er svært kostbar. Ethernet-teknologi regnes som langt rimeligere.

digi.no skrev tidligere i høst om Firstmile.no, som vil bruke Ethernet som bærer i stamnettet, i stedet for ATM.

Ericsson forteller at selskapets nye DSLAM fortsatt testes ved mer enn 10 nettverksoperatører i både Asia, Europa og Nord-Amerika. Den første kommersielle ordren kom nylig fra Kina, hvor China Telecom skal oppgradere et DSL-nettverk i Anhui-provinsen sør i landet.

Linder tror de fleste av de tidlige kundene vil være nye leverandører som tar i bruk 'Metro Ethernet' for første gang. Metro Ethernet er et Ethernet-basert MAN (Metropolitan Area Network).

Linder tror at de fleste av kundene vil være asiatiske eller europeiske.

Til toppen