Rimeligere drift for små nettoperatører

En ideell norsk organisasjon tilbyr små Internett-operatører rimeligere utenlandsaksess.

En ideell norsk organisasjon tilbyr små Internett-operatører rimeligere utenlandsaksess.

Utenlands internettaksess er kostbart, ikke minst for små operatører som ofte må velge en løsning med langt større båndbredde enn de egentlig har behov for.

Det finnes dog en alternativ løsning, nemlig å samarbeide med andre små, konkurrerende aktører. Et eksempel på et slikt samarbeid er NOPAS (Norwegian Open Peer Association), en ideell organisasjon hvor flere aktører deler samme utenlandsforbindelse. Én av de sentrale aktørene er Dataguard.

– Hele poenget med NOPAS er at de ulike operatørene umiddelbart oppnår stordriftsfordeler. Dette inkluderer felles rutere, felles drift, felles system, felles konnektivitet og kapasitet, felles kvalitet og felles redundanssystem, forteller Asbjørn Myklebust, forretningsutvikler i Dataguard, til digi.no

– Skulle et lite selskap ha alt dette alene, ville det blitt fryktelig dyrt. Det mindre selskaper her får muligheten til, er å få en like bra løsning som den Telenor har, mot bare å være med på å betale lave tilkoblingsavgifter og kapasitetsutgifter etter forbruk. Prisene på utenlandstrafikken blir også mye lavere for medlemmene, fordi NOPAS totalt sett er en stor kunde, sier Myklebust, som mener det egentlig ganske hyggelig å samarbeide med de andre i bransjen som er i samme situasjon.

– Vi er en god del som er i samme båt.

Myklebust mener at også leverandørene av transitt ser fordeler ved dette samarbeidet, ved at de opplever at de lettere kan få solgt mer transittkapasitet på det norske markedet via NOPAS.

– Mer kapasitet, mindre utstyr, drift, tilpasning og vedlikehold. Alle tjener på dette, mener Myklebust, som sier at dette også veldig godt alternativ for store bedrifter som også vil ha en egen dedikert, redundant utenlandsforbindelse.

I tillegg til Dataguard, er de norske nettoperatørene Mimer, WAN Norge, STIM Computing og SSC Networks Norge knyttet til NOPAS, som blant annet tilbyr medlemmene tilgang til to redundante gigabitlinjer levert av henholdsvis Global Crossing og Teleglobe.

Til toppen