Ring fasttelefoner uten å betale minuttpris

Nye tilbydere av bredbåndstelefoni satser på nye prismodeller for lokke til seg kunder. Sist ut er Nettringen.

Nye tilbydere av bredbåndstelefoni satser på nye prismodeller for lokke til seg kunder. Sist ut er Nettringen.

Antallet tilbydere av bredbåndstelefoni i Norge, er vekst. Dette gjør at operatørene må bli stadig mer oppfinnsomme for å finne prismodeller som passer de potensielle kundene bedre enn det konkurrentenes tilbud gjør.

Nettringen er en ny operatør som har tilbud best tilpasset de som ringer mye og lenge til fasttelefoniabonnementer. Med det vanlige privatabonnementet, betaler kundene kun 99 øre i oppkoblingsavgift når de ringer til fasttelefoner. Det er ingen månedsavgift på abonnementet, hvis man ser bort fra fakturaavgiften på 15 kroner, og altså heller ingen form for teleskritt eller minuttkostnad ved samtaler til fasttelefon.

Sammenlignet med for eksempel IP24s 'Zero'-abonnement, må samtalene gjennomsnitt vare i ti minutter eller mer for at Nettringens tilbud skal lønne seg. I tillegg har IP24 lavere minuttpriser til mobiltelefon og utlandet enn det Nettringen tilbyr.

Ved samtaler til mobilabonnenter kommer en minuttpris på 1,39 kroner i tillegg, mens prisen til de fleste land i Vest-Europa ligger på mellom 44 og 48 øre. Dette inkluderer også USA, Canada og Singapore.

Etableringskostnadene er på 495 kroner, men inkluderer ikke en nødvendig adapter for å koble analoge telefoner til Internett. Adapteren koster enheten 595 eller 995 kroner, avhengig om brukeren ønsker én eller to linjer. Også frakt og eventuell portering av nummer kommer i tillegg.

Nettringen tilbyr også bredbåndstelefoni til bedrifter. Dette abonnementet innebærer en fast månedsavgift på 125 kroner og minuttpriser som er en smule lavere enn de privatabonnentene må betale, når merverdiavgiften er lagt til. Derimot er oppstartsavgiften for bedrifter begrenset til 34 øre + mva.

For privatkunder tilbyr Nettringen også et sponsorabonnement med fast månedsavgift deler av summen tilfaller en forening eller organisasjon kunden selv velger.

Til toppen