Ringmar: - Må bli best om vi skal ha en sjanse

Tele2-sjef Henrik Ringmar sier at selskapet har som ambisjon å bli best på UMTS i Norge.

Tele2 startet som service provider med innleid mobilkapasitet fra Telenor Mobil i sommer, og hadde ved siste kvartalsskifte vel 20.000 mobilkunder.

Men selskapet trenger atskillig flere kunder når investeringene på mange milliarder kroner i det nye mobilnettet skal forrentes.

Ringmar medgir at antall kunder må øke vesentlig om selskapet skal ha en sjanse. - Storskala er viktig for oss, noe vi ser på vår fastnettoperasjon.

Ringmar påpeker også at Tele2 i Sverige og Finland og trolig i Danmark kan skape de stordriftsfordelene en trenger for å oppnå en økonomisk drift

- I dag har vi 25 prosent på Internett og 15 prosent på fastnett, og bør ikke ligge så veldig mye lavere enn dette i mobilmarkedet, sier han.

Ringmar bekrefter også at Tele2 er i sluttforhandlinger med nettleverandører.