Rinnans riktige risikovalg

Rune Rinnan har gjort en så god jobb som administrerende direktør i Telenor Venture at han gjennom sine bonusavtaler som gjenspeiler verdiøkningen i de selskapene Venture satser penger på, i fjor fikk en nettoinntekt på 4,4 millioner kroner. Her er Rinnans lykkelige valg.

Rune Rinnan har gjort en så god jobb som administrerende direktør i Telenor Venture at han gjennom sine bonusavtaler som gjenspeiler verdiøkningen i de selskapene Venture satser penger på, i fjor fikk en nettoinntekt på 4,4 millioner kroner. Her er Rinnans lykkelige valg.

Dagens Næringliv skriver torsdag at Rune Rinnan i fjor var "statens best betalte arbeider med en nettolønn og godtgjørelser på tilsammen 4,4 millioner kroner" - tre ganger mer enn det konsernsjef Tormod Hermansen fikk utbetalt i 1996. Venture-sjefens superlønn skyldes at han i fjor fikk utbetalt hele bonusen han har oppnådd for årene 1993, 1994 og 1995.

Telenor Venture ble etablert for omlag fem år siden, og bare på de siste tre årene har Ventures verdijusterte egenkapital til selskapets aksjer i firmaer økt med flere hundre prosent. I 1995 gikk Storebrand, Vital og Gjensidige inn i Telenor Venture med tilsammen 64 millioner kroner, noe som har gitt forsikringsselskapene kontroll over omlag 30 prosent av Telenor Venture.

De 150 millionene som eierne i Telenor Venture satset, har i dag en verdi på over en halv milliard kroner som følge av Rinnans disposisjoner.

Hvilke disposisjoner er så det snakk om?

digi.no har gått gjennom Telenor Ventures eierandeler og endt opp med denne lista (per 16.09.97):

SELSKAP ORGANISASJONS-
NUMMER
TELENOR VENTURES
EIERANDEL (PROSENT)
Multi Media Studio AS 960995120 87,00
Norway Presentation AS 963053371 35,00
Internett Kanal 1 AS (*) 976144597 33,20
Trade AS 850510822 45,00
Incatel AS 968324292 43,00
TSAT Holding AS (***) 876260042 37,90
TSAT AS (***) 975380300 4,30
Cetronic AB 5562643022 20,50
Sysdeco DIKAS AS 961630509 28,00
MaXware AS 935872723 31,50
Kvatro-Telekom AS 971595574 31,50
Linné Data Management AB 5562818251 20,90
Open World Distribution AS 975977226 22,70
Gran-Jansen AS 929510909 21,20
Maritech Systems AS 943933219 23,00
Havinfo AS 951400491 29,30
MRT Micro AS 965390049 14,40
PolyDisplay AS 960102215 10,10
MobileDisplay AS 968041541 45,90
Eltek AS 824545022 8,93
Universal Communications AS 937444893 26,70
Norsk Tekst AS 947948024 24,50
Micro Design ASA 935487242 13,40
Intra Media AS 933925129 17,50
Scandinavia Group AS 976562879 42,80
SCM Microsystems Inc. USA 10,70
Telepost Inc. USA 40,00
Telepost Nordic AS 977545854 75,00
Mode International B.V. NL 50,00
NetChannel Inc.Mode International USA Ca. 3,00

(*) Internett Kanal 1 AS er selskapet som står bak internettavisen digi.no

(***) TSAT Holding eier vel 46 prosent av TSAT AS. Telenor Venture har direkte og indirekte eierskap i TSAT AS på 22,6 prosent.

Til toppen