Risc og stormaskin spiser seg nedover

Gartners analyser viser at Risc- og stormaskiner utfordrer x86-servere langt nedover i prissegmentene.

Gartners analyser viser at Risc- og stormaskiner utfordrer x86-servere langt nedover i prissegmentene.

Gartner har nettopp sluppet tre nye «magiske kvadranter», det vil si en kombinasjon av tekniske og kommersielle analyser av IT-produkter, for de tre segmentene i servermarkedet: lavprissegmentet («entry level»), mellomstore servere («midrange») og store bedriftsservere («enterprise»).

Noe av det mest slående med disse rapportene er at Risc-maskinene til IBM og Sun, samt IBMs stormaskiner, ikke bare beholder betegnelsen «ledende» innen sine egentlige segmenter, men også opptrer som utfordrere på nivået under der de egentlig er posisjonert.

Servermarkedet preges med andre ord ikke bare av x86-servere på vei oppover i pris- og ytelseshierarkiet, men også av at avanserte og «proprietære» teknologier er på vei nedover.

I inngangssegmentet – definert som servere med toppen tre prosessorer, med pris under 10.000 dollar eller rundt 65.000 kroner – er IBMs pSeries den eneste som Gartner plasserer i kategorien «utfordrer», godt hevet over «nisjeprodukter» som Sun x86 og Hewlett-Packard Integrity (Itanium). De ledende i dette segmentet er Dell PowerEdge, IBM xSeries og HP ProLiant, alle kjente Intel-baserte produkter.

I mellomsegmentet – definert som servere med fra fire til 16 prosessorer og en pris over 65.000 kroner – består lederkvadranten av Xeon-, Itanium- og Risc-maskiner fra leverandører som Dell, IBM, HP, Sun og Unisys. Alene i utfordrerkvadranten er IBM zSeries, nærmere bestemt stormaskinen z890, ifølge Gartner IBMs «mest konkurransedyktige tilbud» av denne typen. Gartner advarer at de ikke ennå betrakter Linux som hovedvalget for stormaskiner i mellomsegmentet, men anbefaler i stedet zOS, VSE og zVM.

Segmentet for virkelig store servere domineres av de to IBM-arkitekturene som står som de eneste virkelige utfordrerne i de to lavere segmentene, nemlig Risc-familien pSeries, og stormaskinfamilien zSeries.

Gartner advarer at de «magiske kvadrantene» ikke er ment som en avkortet liste av leverandører som må komme i betraktning i en kjøpssituasjon. Det dreier seg i stedet som et øyeblikksbilde av hva som finnes av tilbud i det aktuelle markedssegmentet. Det er heller ikke slik at valgmulighetene bør begrenses til lederne i en gitt kvadrant. Avhengig av behov og egne premisser, kan produkter fra andre kvadranter – utfordrere, nisje eller visjonære – være mer hensiktsmessige.

Metodikken som fordeler produkter på de ulike kvadrantene, er forholdsvis kompleks. Når det gjelder servere har Gartner en modell kalt Application Server Evaluation Model (ASEM). Denne modellen omfatter mange kriterier, og disse fordeler seg på hver av aksene i den magiske kvadranten, det vil si leveringsevne («ability to execute») og helhetsvisjon («completeness of vision»).

I tillegg til ASEM-kriteriene, er det ytterligere kriterier for både leveringsevne og helhetsvisjon. Innen leveringsevne vurderes også leverandørens endringsevne, produktassortiment, salg og markedsføring, tjenester, kanaler og grunnleggende kommersiell helse. Innen helhetsvisjon vurderes også strategi, målgrupper, teknologisk differensiering, bevissthet i markedet, ledelse og organisasjonens dynamikk.

Lederkvadranten omfatter grovt sett de som er best på alt, utfordrerne kan levere men mangler visjoner, de visjonære har visse mangler når det gjelder levering, og nisjeproduktene er dem der leverandørene begrenser seg til helt spesielle målgrupper eller anvendelser. Det vil ikke si at nisjeproduktene ikke kan være svært hensiktsmessige for noen kunder.

Av andre momenter fra disse tre rapportene, kan følgende nevnes:

  • SunFire er fortsatt den eneste ikke-x86-maskinen i lederkvadranten i lavsegmentet

  • Årsaken til at Fujitsu Siemens havner utenfor ledelseskvadranten i lav- og mellomsegmentet er i stor grad selskapets selvpålagte geografiske begrensning.
  • To små bladserverleverandører, Egenera og RLX, nevnes som visjonære i lavsegmentet, på grunn av avansert teknologi innen henholdsvis virtualisering og drift.
  • Apple har for første gang kommet inn i en av Gartners magiske kvadranter for servere, i lavsegmentet, som nisjeleverandøren på terskelen til å bli visjonær. Gartner mener Apple må arbeide for å etablere seg som et troverdig alternativ overfor det allmenne bedriftsmarkedet.
  • HPs Itanium-servere er oppført i kvadrantene for alle tre segmenter, men hevder seg best i det øverste segmentet der de har status som ledende, for øvrig sammen med Itanium-serverne til Unisys.

  • Sparc-arkitekturen til Sun står i lederkvadranten i alle tre segmenter. Gartner mener at UltraSparc+ vil styrke Suns stilling som datasenterleverandør, når den kommer tidlig i 2005. Også Fujitsus Sparc-servere står i lederkvadranten i det øverste segmentet.

  • HP NonStop (serverteknologien som gikk fra Tandem til Compaq til HP) oppfattes fortsatt som en troverdig nisjeleverandør til målgruppen som absolutt ikke tåler at maskinvaren svikter. Gartner peker på at denne arkitekturen skal overføres til Itanium fra midten av 2005 og at det vil gi HP spesielle utfordringer.
Til toppen