Risikabelt å handle fra utenlandske nettbutikker

Den nye angrerettloven skal i prinsippet gjelde i de fleste land, men det er vanskelig å håndheve loven utenfor Norge. Dermed vil store deler av netthandelen fremdeles være forbundet med risiko for forbrukeren.

Forslaget til ny angrerettlov sier at loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Og for resten av Norge. Interesseorganisasjonen eforum.no mener det er en svakhet at det ikke spesifiseres i hvilke tilfeller loven gjelder.

Gjelder for eksempel angreretten bare når kjøper og selger er norske og når avtalen inngås i Norge?

Førstekonsulent Geir Jørgensen i Barne- og familiedepartementets forbrukeravdeling, opplyser til digi.no at loven i prinsippet skal gjelde de fleste steder. Han legger til at det likevel er problematisk å håndheve bestemmelsene.

- Det er vanskelig å håndeve dette dersom man for eksempel bestiller en vare over fra en amerikansk nettbutikk. Et EU-direktiv betyr at det skal være tilsvarende regler i alle EØS-land. Det er vanlige lovvalgsregler som gjelder.

Direktør for eforum.no, Agnes Beathe Steen Fosse mener at det ved kjøp av varer fra utenlandske nettsteder alltid vil være uklart hvilke regler som gjelder.

- Norske nettsteder skal følge norsk lov, men ellers er dette et litt vanskelig tema. Vårt poeng er at fordi det er vanskelig å håndheve lovvalgsregler bør det være et utgangspunkt at det skal være nettstedets lovvalgsregler som gjelder.

Hun understreker at hvis en forbruker handler i en utenlandsk nettbutikk vil det alltid være forbundet med en viss risiko.

For de fleste nettbutikker er det viktig at kunden er fornøyd, og de strekker seg langt for å ivareta servicen til kundene i et så konkurransepreget marked. eforum.no jobber likevel nå med å få blant annet angrerettsreglene harmonisert med EUs regelverk.

Forutsigbarhet og oversiktlighet er to viktige stikkord. Her har politikerne et stort ansvar, mener Steen Fosse. De bør lage enkle regelverk.

- Er den nye angrerettloven enkel?

- Det at det finnes tre forskjellige lover; personopplysningslov, markedsføringslov og angrerettlov, sier litt om kompleksiteten. Det finnes også forskjellig angrerett for ulike varegrupper - dette er forferdelig vanskelig både for forbrukere og butikker, sier hun.

Nsafe-merket gir klare informasjoner til butikkene om angrerett. eforum jobber nå med å formulere hva butikkene bør skrive for å informere forbrukerne om angreretten. Når det gjelder bransjespesifikke regler er reiseliv og undertøy en utfordring, sier Steen Fosse.

Nsafe betyr at nettbutikken følger det gjeldende regelverk pluss noen retningslinjer. Steen Fosse opplyser at eforum også jobber med å opprette en skandinavisk merkevare på Nsafe, slik at det skal bli lettere for forbrukeren å orientere seg.

Fra en leser har digi.no fått følgende argument: Det meste kan kjøpes både billigere og raskere fra nettsteder i utlandet, spesielt USA. Prisene er lave og leveringstiden er som regel tre til fem dager. Dersom norske myndigheter i tillegg vanskeliggjør arbeidsforholdene for optimistiske norske nettbutikker ved å innføre komplekse angrefristregler, vil man ikke da i realiteten legge grunnlaget for at det lille som kunne ha skjedd av næringsvirksomhet her hjemme, flyttes ut av landet får å slippe å måtte forholde seg til et håpløst regelverk? Det er tross alt ingenting i veien for å drifte sine servere fra USA selvom man er norsk handelsmann/kvinne.

- Stakkars butikker. Det er en riktig påstand, sier Steen Fosse, og legger til:

- Endringene av reglene er et forsøk på å harmonere med EUs regelverk. Men det er riktig at jo vanskeligere det er å etablere nettbutikker i Norge, jo lettere blir det å etablere den andre steder. Norske brukere er tjent med gode nettbutikker. Det er viktig at man ser på dette som ivaretakelse av forbrukerne, og dette igjen er et konkurransefortrinn.

Til toppen