RiTø med på telemedisinsk verdenskonferanse

Regionsykehuset i Tromsø, RiTø, er ett av 16 sykehus i verden som er utpekt til å delta i en verdensomfattende IT-konferanse i Hong Kong 30. juni.

Regionsykehuset i Tromsø, RiTø, er ett av 16 sykehus i verden som er utpekt til å delta i en verdensomfattende IT-konferanse i Hong Kong 30. juni.

Det er Chinese University of Hong Kong (http://www.cuhk.edu.hk/) som står bak konferansen. Universitetet har i forkant av Kinas overtakelse av kolonien gått ut med en appell de har kalt "Moving with the sun", der 16 av verdens ledende institutter innen telemedisin inviteres til å delta i en rullerende medisinkonferanse som kobler opp sted etter sted.

Konferansen vil vare i ett døgn, med oppstart i Europa og deretter følger den solens gang over Afrika og USA før den avsluttes med Japan og Hong Kong. Fra Europa deltar Regionsykehuset i Tromsø, Universitetssykehuset i Lund i Sverige pluss sykehus i London, Aten og Paris. Det enkelte sykehus kan følge hverandres konferanser, men det er ikke nødvendig fordi alt i ettertid vil bli lagt ut på Internett.

- Dette er et spennende prosjekt som vi ser frem til å være med på, sier leder Steinar Pedersen ved telemedisinsk avdeling på Regionsykehuset i Tromsø til digi. RiTø vil blant annet demonstrere sine telemedisinløsninger innenfor patologi og øre-nese-hals. I tillegg vil sykehuset forsøke å overføre hjertelyden til en av sine pasienter over nettet. Deretter skal hjertespesialister i Hong Kong lytte til opptaket og forsøksvis stille en diagnose på pasienten, forteller Pedersen.

Grunnen til at RiTø er invitert til å være med den globale telemedisinkonferansen, tror Pedersen, er at sykehuset ligger langt fremme i rutinemessig bruk av telemedisin - også i internasjonal sammenheng. Dét illustreres nesten daglig ved at RiTø blir kontaktet av utenlandske interessenter som ønsker å lære av tromsøværingene. Senest i går hadde RiTø besøk av delegater fra Italia og Grønland som ville studere den nord-norske modellen nærmere.

Det er faktisk en svensk professor ved Chinese University of Hong Kong, Magnus Hjälm, som har tatt initiativet til telemedisinkonferansen. Det er imidlertid ikke bare fordi iniativtakeren er svensk at Universitetssykehuset i Lund i Sverige er invitert til å delta på konferansen. Det svenske kompetansenivået på telemedisin er høyt verdsatt også i internasjonal sammenheng, og dessuten har Landstinget i Skåne knyttet sammen radiologien ved Lund-sykehuset med det øvrige Sør-Sverige, noe som gjør dette til det største sivile telemedisinske prosjektet i verden.

Du kan lese mer om konferansen ved å klikke på linken øverst til høyre på denne siden.

Til toppen