Robbestad garanterer for nett-transaksjoner

Auksjonsnettstedet tar på seg ansvaret for transaksjonen av penger og eliminerer på den måte ett av usikkerhetsmomentene forbundet med nettauksjoner. Robbestad blir da ansvarlig for transaksjonen og distribusjonen av varene, ifølge Institutt for rettsinformatikk.

Auksjonsnettstedet tar på seg ansvaret for transaksjonen av penger og eliminerer på den måte ett av usikkerhetsmomentene forbundet med nettauksjoner. Robbestad blir da ansvarlig for transaksjonen og distribusjonen av varene, ifølge Institutt for rettsinformatikk.

Noe som er nytt med Auksjons.net når denne lanseres i ny drakt under NetHouse, er at auksjonsnettstedet tar på seg en rolle som "mellommann" og garantist for at penger og varer blir overlevert.

- Vi innfører noe helt nytt i samarbeid med Handelsbanken, og vi blir et "clearinghouse". Hvis du er kjøper, betaler du ikke til selgeren, men til oss. Vi gir beskjed til selger at pengene har kommet inn, og selger sender varen til kjøper. Når vi har fått bekreftet fra deg at du har fått varen fra selger, videresender vi pengene til selger, forteller Øivind Robbestad, som står bak NetHouse AS.

- Vi tar hele forsikringsansvaret, og dette er helt nytt. Pengene går inn på en klientkonto. Fristen for å betale for en kjøpt vare er innen en uke. Dette systemet gir økt sikkerheten for brukerne, og kan du ivareta den, kan du komme langt. Det er slutt med kredittkort på nettet, denne løsningen funker, sier Robbestad, som forteller at de kommer til å tjene litt på å ha denne posisjonen som mellommann.

- Vi vil sitte igjen med fire prosent av beløpet som vil bli belastet selger, ikke kjøper, sier Robbestad.

Juridisk er det ikke noe problem med at nettstedet tar på seg ansvaret for transaksjon og distribusjon slik Robbestad og hans auksjonsnettsteder her gjør.

- Rent umiddelbart har ikke arrangøren av auksjonen ansvar for varens kvalitet. Den ansvarlige for auksjonen vil i dette tilfelle måtte sikre at pengene kommer fram til rette vedkommende, men er ikke ansvarlig for varens kvalitet, sier Olav Torvund, jusprofessor ved Institutt for RettsinformatikkUniversitetet i Oslo.

- Det er den som legger ut varen for salg og gir beskrivelsen av den, som innestår for varens kvalitet. Hvis den som arrangerer auksjonen er involvert i utformingen av beskrivelsene av varene som legges ut, er auksjonisten medansvarlig for kvaliteten, understreker Torvund.

- Auksjonsarrangøren er også ansvarlig for at kjøperen mottar varen. Det blir da transaksjonen og distribusjonen auksjonsarrangøren er ansvarlig for, sier Torvund til digi.no.

En auksjon er en auksjon, uansett om den foregår på nettet eller i en plasthall på Økern. Dette sier jusprofessoren seg enig i.

- Det er ikke veldig stor forskjell på å auksjonere bort på Internett i forhold til andre steder. Den som auksjonerer bort, er ansvarlig for at de opplysninger man gir stemmer. Når man setter inn annonse i avisen om at man selger noe, er ikke avisen ansvarlig for at opplysningene om dette produktet stemte, sier Torvund.

Til toppen