Robert Hercz: - Telenor lyver. Igjen!

Torsdag publiserte digi.no et leserinnlegg fra konsernadvokat Arne Moland i Telenor, der Moland anklaget Teletopias administrende direktør, Robert Hercz, for å ha forklart seg usant til namsretten. Robert Hercz gir i dette leserinnlegget kontant svar på tiltale. Her følger innlegget i sin helhet:

Torsdag publiserte digi.no et leserinnlegg fra konsernadvokat Arne Moland i Telenor, der Moland anklaget Teletopias administrende direktør, Robert Hercz, for å ha forklart seg usant til namsretten. Robert Hercz gir i dette leserinnlegget kontant svar på tiltale. Her følger innlegget i sin helhet:

Det er et faktum at advokat Arne Moland representerer Telenor, og at hans "leserbrev" etter alt å dømme er klarert med Telenors konsernledelse. Utspillet må derfor ansees å være et formelt og offisielt utspill i saken "Teletopia vs. Telenor".

Dessverre er ikke beskrivelsen Telenor gir, helt i overensstemmelse med virkeligheten. I sitt personlige angrep på undertegnede, fremsetter Telenor dels nye usannheter, dels påstander som allerede er tilbakevist i retten.

For å synliggjøre dette, har vi satt Telenors stadig skiftende påstander i kronologisk rekkefølge:

1) Uten å gi beskjed til hverken Teletopia eller noen andre, stenger Telenor tilgangen til en fullt ut operativ teletjeneste den 1.12.99 kl. 15:00.

2) Telenor sender ut en pressemelding som sier at de stengte tjenesten fordi de av rent prinsipielle årsaker ikke ønsket å ha tjenesten i sitt nett.

3) Telenor blir pålagt av Oslo Namsrett å åpne tilgang til tjenesten.

4) Telenor hevder i brev til namsretten at det ikke er teknisk mulig å gjenåpne tjenesten.

5) Telenor sender ut en pressemelding om at de ikke kan åpne tjenesten av tekniske årsaker.

6) Teletopia fremlegger en rapport fra Teleplan, og beviser dessuten ved praktisk demonstrasjon i retten at det er teknisk mulig å åpne tjenesten, og at tjenesten fungerer fullt ut fra Telenor Mobils nett.

7) Telenor påstår at den tjenesten Teletopia demonstrerte er en helt ny og hittil ukjent tjeneste, og at tjenesten de først trodde det var, ikke ville fungere.

8) Teletopia tilbyr seg i retten å demonstrere at tjenesten slik Telenor opprinnelig trodde den var utformet, også fungerer helt utmerket fra Telenors mobilnett. Telenors tekniske ekspert, som vitner under ed i retten, sier at det er unødvendig å demonstrere dette, han bekrefter i stedet at det ville fungere uansett.

9) Telenor medgir i retten at tjenesten kunne vært åpnet allerede samme dag, men at de ikke har villet følge rettens pålegg om gjøre dette. Videre medgir Telenor i retten at de ikke har foretatt noen som helst tekniske undersøkelser.

10) Telenor endrer argumentasjon igjen, og legger igjen kun vekt på deres første argument om at de ikke vil tillate tjenesten av prinsipielle årsaker.

Av dette fremgår helt klart at Telenor har vikarierende argumenter.

Mobiltelefonen er allemannseie, og er i ferd med å bli den mest attraktive terminalen for internett, betalingstjenester, personlighet tilgjengelighet og spesialiserte teletjenester. Da er det jo ganske pussig at Telenor plutselig skal hindre sine egne kunder i å bruke mobilen nettopp til et slikt formål. Telenor er jo ikke imot at man skal bruke fasttelefonen sin til å ringe piggdekktjenesten, eller å bruke mobilen til å ringe en kostbar telesextjeneste eller en kontakttelefon på teletorget, for den saks skyld.

Absurditeten i dette blir først forståelig når man vet at Telenor, også etter at Teletopia fikk kontrakten om piggdekkavgiften og etter at Telenor hadde stengt tilgangen til Teletopias telefonnummer, kontaktet Statens Vegvesen så sent som den 6.12.99 og ba dem ombestemme seg og velge Telenors alternative MobilHandel-løsning i stedet.

Telenor gjør videre et poeng av at Teletopia visste at Telenor selv tilbød en annen type betalingstjeneste til Statens Vegvesen, og at Telenor ikke ønsket piggdekkavgiften som teletorgtjeneste. Selvfølgelig visste Teletopia dette, og det fortalte vi også i retten. Men konkurransesituasjonen i telemarkedet er nå engang ikke slik at Teletopia skal måtte ringe til Telenor og be om deres velsignelse hver gang vi som konkurrerende teleoperatør skal signere en kontrakt med en ny kunde, eller hver gang vi skal etablere en ny teletjeneste som konkurrerer med en av deres.

Faktum er da følgende:

1) Telenor har stengt tilgangen til en operativ teletjeneste, i strid med Telelovens § 3-6. (Se Lovdata )

2) Telenor har unnlatt å følge rettens første pålegg om å åpne tjenesten den 3.12.99.

3) Telenor har uttalt seg usant til både retten og post- og teletilsynet om de tekniske forholdene.

4) Telenor har skiftet argumentasjon en rekke ganger underveis

Hver enkelt av påstandene i Telenors leserinnlegg er kommentert og tilbakevist (Les: Robert Hercz: - Hvem lyver? Les og døm selv!.) Andres oppfating av sannhetsgehalten i Telenors påstander i denne saken, finner du bl.a. i IT-avisen.

Advokat Moland har rett i at en kort artikkel aldri kan gjengi alle detaljer i en omfattende og kompleks sak. For at leseren skal få anledning til å gjøre seg opp en mening om hvem som egentlig taler sant i denne saken, har Teletopia lagt ut de dokumentene det refereres til som nedlastbare JPG-filer.

Med hilsen

Robert Hercz

Til toppen