Roboter skal råde US Marines

Det amerikanske forsvaret har funnet ut at de trenger bedre rådgivere. Nå utvikler de følsomme roboter som oppfatter hva som skjer og kan hjelpe soldater og funksjonærer å ta de rette beslutningene.

Det amerikanske forsvaret har funnet ut at de trenger bedre rådgivere. Nå utvikler de følsomme roboter som oppfatter hva som skjer og kan hjelpe soldater og funksjonærer å ta de rette beslutningene.

Noen vil mene det er på høy tid.

Husker du Bob? Microsofts digitale assistent, introdusert i Office 95. Mange syns Bob og hans etterfølgere - som Merlin - i senere Office-pakninger er mer av en kvise på skjermen enn en hjelper i hverdagen.

Det amerikanske forsvaret er heller ikke blant de mest fornøyde brukerne. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), som er det amerikanske forsvarsdepartementets forskningsavdeling, har derfor tegnet to kontrakter med eksterne forskere om utvikling av noen skikkelige digitale rådgivere. To roboter skal utvikles for å bistå henholdsvis kontorfunksjonærer i Pentagon og soldater i felten.

Den ene kontrakten går til Carnegie Mellon-universitetet, som skal utvikle en digital assistent for kontorrotter flest der de strever med å komme seg gjennom mailen og finne den mest interessante informasjonen. Den andre går til SRI International, som skal lage en digital assistent for soldater.

Begge forskningskontraktene tildeles under et program som har som mål å utvikle agenter som oppfatter hva som foregår og lærer av det (Perceptive Agents that Learn) - forkortet PAL. DARPA forventer pionérarbeid innen områder som kognitiv informasjonsbehandling, kunstig intelligens, maskinintelligens, kunnskapsrepresentasjon og resonnering, oppfattende maskiner, naturlig språkforståelse og menneske-maskin-interaksjon.

Den avdelingen i DARPA som administrerer PAL-programmet kalles IPTO (Information Processing Technology Office) er den samme som er ansvarlig for ARPAnet, Internet, storskala parallellprosessering og andre kritiske IT-relaterte oppgaver.

En del av IPTOs ansvar er å utvikle kognitive datasystemer - systemer som resonnerer, lærer av erfaringer, tar imot gode råd, forklarer hva de driver med og responderer intelligent på situasjoner de ikke har stått overfor før.

Kort og godt: Skikkelig science fiction.

Hvis forskerne får sving på oppdraget og greier å realisere kognitive systemer, vil vi få datasystemer som tilpasser seg våre behov, og oppfører seg tilsynelatende intelligent når de får beskjeder de ikke skjønner et kvidder av. Kognitive systemer får også større ansvar for eget vedlikehold, og må i større grad ta grep om sikkerhetsproblematikk, - de må forstå når den kodesnutten som banker på porten ikke har ærlige hensikter.

Underholdsutgifter og utviklingskostnader vil formodentlig reduseres drastisk.

Oppdraget som er gitt til Carnegie Mellon har fått et snedig akronym, likt moderprogrammet PAL. Prosjektet er døpt RADAR, og ordene man fant på skulle passe til forkortelsen var Reflective Agents with Distributed Adaptive Reasoning.

RADAR er muligens inspirert av Radar O'Reilly, assistenten fra komiserien M.A.S.H. Nå, så mange år etter Koreakrigen, er RADAR først og fremst ment å være en assistent for sivile kontorfolk. Systemet Carnegie Mellon utvikler skal hjelpe deg med å organisere epost, planlegge møter, administrere kontorressurser, vedlikeholde et nettsted og skrive kvartalsrapporter. RADAR skal lære ved å interagere med et menneske og motta klare instruksjoner og råd.

Universitetet har fått syv millioner dollar til rådighet for å lage RADAR.

SRI er litt mer subtile i sin akronymisering. CALO kaller de sin soldatvenn, og foruten at det står for Cognitive Agent that Learns and Observes, er det avledet av det latinske calonis, som betyr en soldats assistent.

CALO skal håndtere et bredt spekter av beslutningsrelaterte oppgaver som tidligere har vært det man fra DARPA omtaler som "automasjonsresistente".

CALO skal også være med på rutineoppgaver, og forøvrig gjøre som en god speider: Alltid beredt når uventede ting inntreffer.

SRI får 22 millioner dollar for å automatisere de automasjonsresistente oppgavene, men oppdraget involverer også 20 andre forskningsinstitutt.

Soldaten og Pentagon-funksjonærenes nye pals kommer først og fremst forsvaret til gode, men DARPA har lang tradisjon for å la forskningsresultater komme deg og meg til gode også.

Mer science fiction?     Les også:

Til toppen